Het Covid-virus heeft een impact op de volledige economie en ook op uw energie leveringscontract of injectiecontract bij Yuso heeft dit een invloed.

Op deze pagina kan je terecht voor je vragen omtrent de invloed van de corona-crisis op de energiemarkt, de gevolgen voor je energiefactuur en wat je eraan kan doen.  Zo wij bijkomende vragen krijgen zullen wij deze hier toevoegen en tevens van een gepast antwoord voorzien.

Wat is de corona crisis?

De corona-crisis ontstond toen een nieuw virus van dier op mens overging, vermoedelijk ergens nabij de stad Wuhan in de centraal-Chinese provincie Hubei.  Vermoedelijk werd de eerste mens geïnfecteerd in november of december van 2019.  De wereld gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) gaf het virus de naam SARS-COV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome – COronaVirus – 2, er was al een gelijkaardig virus in omloop in 2003) .  Doordat het virus van dierlijke oorsprong is heeft de mens geen natuurlijke resistentie tegen dit virus, dit terwijl een besmetting met het virus mogelijks zware longinfecties teweeg kan brengen.

Tevens kan een besmet persoon zonder symptomen te vertonen het virus toch doorgeven aan een mogelijks meer kwetsbare persoon.  In het algemeen is het virus ook zéér besmettelijk, bijvoorbeeld via kleine druppeltjes die een besmette persoon bij hoesten en niezen verspreidt.  In een geglobaliseerde wereld heeft dit tot gevolg gehad dat het virus zich vanaf februari 2020 in de meeste landen wereldwijd heeft verspreid.  Het SARS-COV-2 virus is van dezelfde klasse  als griep- en verkoudheidsvirussen, maar is mogelijks wel veel schadelijker.

Hoewel de meeste besmettingen ongemerkt verlopen, zonder symptomen kan een belangrijke fractie besmettingen COVID-19 veroorzaakt door het SARS-COV-2 virus leiden tot ziekenhuisopname.  Zonder tegenmaatregelen zouden héél snel zoveel besmettingen worden veroorzaakt dat de capaciteit (aantal bedden) van onze ziekenhuizen de toevloed aan zieken niet meer aankan.  Daarom hebben overheden wereldwijd in meer of mindere mate beslist maatregelen in te leggen die verdere verspreiding van COVID-19 moeten tegengaan.  De gevolgen van deze maatregelen en deze van de ziekte zelf worden als de corona-crisis bestempeld.

Wat is de invloed van de corona problematiek op de energiemarkt in het algemeen?

De maatregelen die diverse overheden wereldwijd hebben getroffen zijn niet min en hebben dan ook ernstige economische gevolgen.  De corona-crisis zal wellicht de geschiedenisboeken ingaan als de grootste crisis sedert die in de jaren ‘30 van de voorbije eeuw.

In België heeft de regering vanaf 16 maart een reeks maatregelen opgelegd met betrekking tot een veralgemeende ‘social distancing’.  Scholen en crèches zijn gesloten, grote evenementen waar veel mensen samenkomen opgeschort en niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden.  Enkel bedrijven waar de werking kan gegarandeerd met inachtname van ‘social distancing’ (het aanhouden van een persoon-tot-persoon afstand van minstens 1.5m) mogen in werking blijven, de andere dienen te worden gesloten, zo ook de meeste kleinhandelszaken met uitzondering van die voor voeding.

Door deze ingrijpende maatregelen zijn op heden vele bedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten, waardoor de vraag naar energie afneemt (waaronder ook elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook brandstoffen).  Hoogspanningsnetbeheerder Elia houdt het verbruik op het Belgisch net voortdurend in de gaten en bemerkte reeds een vermindering van 16% gemiddeld en met uitschieters van 25% op bepaalde ogenblikken.

In de context van een vrije markt impliceert een dergelijke substantiële daling van verbruik tot een daling van de stroomprijzen op de Belgische, maar in bredere zin ook op de Europese markt. Tijdens de week is de prijs met zowat 40% gedaald sedert begin dit jaar, terwijl de prijzen voor levering gedurende het weekend nu al enkele weekends negatieve getallen optekenen, vooral dan op zondag. Dit betekent dat producenten in het weekend dienen te betalen voor de geleverde stroom. Yuso meldde dit reeds eerder op haar blog en op socials.

Ik heb een afnamecontract bij Yuso, wat voor invloed heeft de corona crisis hierop?

Onze contracten zijn geïndexeerd aan de groothandelsprijs.  Door de daling van deze referentieprijs is dus ook de prijs waaraan je door Yuso beleverd wordt verminderd. Wanneer je bedrijf momenteel niet gesloten is, of slechts gedeeltelijk geniet je dus een voordeel van je afnamecontract bij Yuso.

De verwachting is dat de verminderde vraag en daarom ook de lagere stroomprijzen aanhouden zolang de corona-crisis duurt. De termijnmarkt voor stroom prijst voor 2020 nu reeds het dubbele van de prijs voor levering vandaag. Het het heeft dus volgens ons weinig zin vandaag in te tekenen op een vast leveringscontract, ook al omdat de corona-crisis economisch wellicht nog tot een stuk in 2021 gevolgen zal hebben op de elektriciteitsbehoefte.

Ik heb een injectiecontract bij Yuso, wat voor invloed heeft de corona crisis hierop?

Onze injectiecontracten zijn geïndexeerd aan de groothandelsprijs.  Door de daling van deze referentieprijs is dus ook de prijs waaraan je injectie geleverd wordt aan Yuso gezakt.  De verwachting is dat de verminderde vraag en daarom ook de stroomprijzen aanhouden zolang de corona-crisis duurt.  Wanneer de maatregelen tot social-distancing in meer- of mindere mate worden opgegeven kunnen bedrijven weer opstarten waardoor het verbruik van de industrie weer toeneemt en stroomprijzen dus een duwtje in de rug zullen krijgen.

Yuso zelf heeft hier voorts geen invloed op, wij hopen natuurlijk wel dat iedereen de maatregelen respecteert zodat we gezond blijven, COVID-19 zich niet verder verspreid en de bedrijven zo snel mogelijk weer open kunnen.

Kan ik als klant de goedkoper elektriciteit niet opslaan en later gebruiken ?

De sterk gedaalde en soms negatieve elektriciteitsprijzen roepen de vraag naar de mogelijkheid van opslag van deze energie. De laatste jaren werd door technologische verbeteringen en dalende kosten de opslag van elektriciteit energy via batterijen een realiteit. Yuso realiseerde reeds enkele projecten en voor klanten met hoge grid kosten en veel injectie loont zich dit de moeite.

Hoe lang zal de corona crisis duren?

Ten eerste hopen wij bij Yuso dat iedereen de maatregelen respecteert zodat we met zijn allen gezond blijven, COVID-19 zich niet verder verspreid en de bedrijven zo snel mogelijk weer open kunnen.  Enkel wanneer we het virus nu geen kans geven om zich verder te verspreiden kunnen de bedrijven en werkgelegenheid zich ten spoedigste weer herstellen.  Hoe lang deze crisis zal aanhouden hangt van veel factoren af: Feit is dat de ‘social-distancing’ maatregelen deze week nog tot tenminste 3 mei werden verlengd.  Bij Yuso volgen we de beslissingen van de regering aangaande COVID-19 op de voet en zullen niet nalaten u daarover te informeren.

Wat kan ik zelf doen om de invloed van het corona virus op mijn energiefactuur te verminderen?

Yuso hanteert steeds de groothandelsprijzen in haar contracten, of het nu gaat om injectie of afname. Op deze manier zijn we in staat het evenwicht in onze portefeuille te bewaren met als gevolg dat de minste premies dienen gevorderd voor de afzekering van risico’s tot een minimum worden beperkt. Ook is tengevolge deze indexatie de looptijd van een Yuso contract variabel. Wij zijn ervan overtuigd qua prijs en flexibiliteit het beste aanbod te hebben en zodoende geniet u als Yuso klant de beste garanties. Wij behouden graag een portefeuille die voor 100% bestaat uit tevreden klanten!

Wij raden voorts klanten die een injectiecontract hebben bij Yuso aan ook een leveringscontract met ons af te sluiten.  Op deze manier zijn de kosten/baten meer in evenwicht waardoor de netto factuur maand-op-maand minder variabel wordt.  Zo profiteert u als klant voorts ook van elke opportuniteit in de markt en zit u tevens niet voor jaren vast aan dezelfde (vaste-prijs) leverancier, waardoor u op termijn steeds beter af bent.

Tot slot is het nu nog maar eens gebleken dat een investering in opslag in uw bedrijf de beste garantie biedt voor een lagere elektriciteitsfactuur.  Door je injectie met behulp van bijvoorbeeld batterijen te verminderen laat je deze ‘overtollige’ energie best binnen je eigen bedrijf renderen door de behoefte van externe aankoop te verminderen. Zo geniet je zelf dus nog meer van de energie die je tenslotte toch ook zelf hebt geproduceerd.  Indien u interesse hebt in een haalbaarheidsstudie voor een opslagsysteem in jouw bedrijf kan je ons contacteren op onderstaande link.

Wat kan ik doen als ik een bijkomende vraag heb?

Je kan ons steeds voor verdere vragen contacteren via de chatbox op onze site alsook via dit formulier:

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief