Yuso lanceert als eerste een dynamisch contract voor digitale meters

Slimme meter ontgoochelt gezinnen die recent voor zonne-energie kozen

Midden januari dit jaar vernietigde Het Grondwettelijk Hof de overgangsregeling die gezinnen moest compenseren voor de vervanging van hun huidige terugdraaiende teller met een slimme meter. In de komende jaren zullen de oude, analoge tellers immers worden vervangen door een modern en elektronisch toestel dat in principe elk kwartier het verbruik of de netto injectie op het net meet. Principieel betekent dit dat je als particulier je overschot aan geproduceerde energie op jaarbasis niet meer in mindering kan brengen op je resterend netto verbruik.

Als je bijvoorbeeld recent investeerde in 4 kWp (kiloWattpiek) zonnepanelen, waarvan je de helft van de productie (2kWp) onmiddellijk verbruikte, en je zonder zonne-energie een jaarverbruik had van 5.000 kWh, kon je de ongeveer 2.000 kWh die als overschot het net instroomde ook in mindering brengen bij je afname. Dat betekent dat je dankzij de terugdraaiende teller nog slechts netto 1.000 kWh bij je stroomleverancier moest inkopen. Als je rekent dat een gezin al gauw 250 EUR/1.000 kWh betaalt, is dat een mooie extra opbrengst van 1.000 EUR per jaar op je investering in zonnepanelen.

digitale meter slimme meter terugdraaiende teller

Het prosumententarief valt weg maar…

Het zogenaamde prosumententarief werd al enkele jaren geleden ingevoerd om de gederfde inkomsten voor de netbeheerders te compenseren. Hun argument was dat je toch gebruik maakt van het net wanneer je overdag je overschotten uit zonne-energieproductie injecteert en netto weer verbruikt ‘s avonds of op dagen waarop de zon niet schijnt. Doordat de terugdraaiende teller op jaarbasis enkel de netto verbruiken registreert, betaal je op deze binnen-en-buiten strategie geen netkosten en dat is niet eerlijk, aldus de netbeheerder.

Bron: Fluvius.be

Deze prosumentenvergoeding hangt af van je regio maar bedraagt voor Gaselwest 105,94 EUR/kWp BTW Incl. In het voorbeeld van een installatie van 4 kWp is dat dan 4×105,94 = 423,76 EUR. Nu de terugdraaiende tellers definitief de deur uitgaan door de uitspraak van Het Grondwettelijk Hof, valt ook het prosumententarief weg. Dat lijkt een goede zaak, maar in ons voorbeeld betekent dat dan toch nog een netto jaarlijks nadeel van 500 EUR – 423,76 EUR = 76.24 EUR.  Ook al lijkt dit niet veel voor een installatie van 4 kWp, doordat gezinnen bij nieuwbouw of renovaties de laatste jaren hebben gekozen voor warmtepompen die meer stroom verbruiken, is de impact van de invoering van de slimme meters zoveel groter.

Net daarom ook veroorzaakte het arrest van Het Grondwettelijk Hof zoveel consternatie: PV Installaties die de laatste jaren bij particulieren werden geïnstalleerd, werden door installateurs mede aangeprijsd op basis van het voordeel van de terugdraaiende teller. In eerste instantie kon dat voordeel ook blijven gelden na invoering van de slimme meters, althans op basis van de beslissing van de Vlaamse regering, maar die beslissing werd nu dus vernietigd. Om aan de vertwijfeling – soms zelfs woede – een antwoord te geven riep Vlaams Minister voor Energie Zuhal Demir snel een compensatieregeling in het leven: afhankelijk van de grootte en het installatiejaar zullen eigenaars van zonnepanelen een financiële compensatie krijgen die je kan berekenen op de site van energiesparen.be.

Wat gebeurt er nu met mijn overschot aan stroom? Krijg ik daar niets meer voor?

De compensatieregeling die door de Vlaamse regering in allerijl werd uitgewerkt voorziet nog in een gegarandeerd financieel rendement van 5%. Zo is er vrijwel geen compensatie voor eigenaars van de oudste PV installaties die in belangrijke mate reeds werden ondersteund met groenestroomcertificaten. De compensatie nam echter toe in recente jaren (aangezien er minder inkomsten uit groenestroomcertificaten konden gecreëerd worden). Of dat goed of slecht is: Het is in elk geval een toonbeeld van creatie van onzekerheid – tot zelfs op wantrouwen na – maar natuurlijk is het jammer dat je op zekere momenten stroom produceert waar je eigenlijk niet voor gecompenseerd wordt, ook al heb je zelf in productiecapaciteit geïnvesteerd. Althans, voorlopig…

Het Yuso masterplan:

Wanneer je aansluiting thuis van een slimme meter is voorzien en je overdag netto injecteert waardoor je PV installatie meer produceert dan je ogenblikkelijk afneemt, zit je eigenlijk in het stramien waar Yuso al jaren mee vertrouwd is: productie uit AMR meters (Eng: Automatic Meter Reads). Die productie wordt direct gemeten per 15 minuten, zoals slimme meters dat binnenkort ook zullen kunnen doen.

Bij Yuso volgen we natuurlijk de evoluties bij de netbeheerder inzake de geplande verrekening van nettarieven onder het slimme meter regime. We zijn nu volop een regeling aan het uitwerken om jullie te helpen. De voorwaarden zullen zijn dat je over een BTW nummer beschikt én een slimme meter. Dan kunnen we voorzien in een aan- verkoopcontract voor de geïnjecteerde energie zodat je rendement op investering iets verbetert.

Vandaag nog stuurde de Vlaamse Regulator VREG nog een persbericht uit waarin Yuso aangehaald wordt als de eerste leverancier die dynamische contracten voorziet voor slimme meters!  We zijn daar best trots op!  Je vindt dit persbericht hier.  Je kan meteen al de V-TEST doen voor deze dynamische contracten en zo vergelijken wat Yuso voor je kan betekenen, dat doe je hier.

Bron: De Tijd

De markt zelf is in principe klaar voor de verwerking van kwartiermetingen uit slimme meters, maar wettelijk moet dit nog worden goedgekeurd. Tegen april wordt verwacht dat we een dergelijk product kunnen lanceren. Eens de wet is goedgekeurd, is Yuso klaar om injectie op te kopen. Yuso zal je dan billijk vergoeden voor je geïnjecteerde stroom, zal tegelijk ook in de levering van je zaak voorzien – wat overigens sowieso nu al een verstandige beslissing is voor bedrijven met een AMR meter – en benut deze zonnestroom binnen haar eigen portefeuille om onze energievoorziening nog groener te maken. Sedert het arrest van Het Grondwettelijk Hof staat de telefoon bij Yuso roodgloeiend met aanvragen van injectiecontracten, maar even geduld: de markt zelf is er bijna klaar voor, en Yuso dus zeker ook!

Blijf dus op de uitkijk, we houden jullie via dit kanaal zeker op de hoogte!

Wil je meer weten over een zo productief mogelijk gebruik van zonne-energie? Bekijk Yuso’s expertise in levering en injectie van jouw zonne-energie. Wij zorgen met plezier voor een energieoplossing op jouw maat!

Of meer weten over Yuso’s diensten? Mail naar info@yuso.be of neem contact op via onze chat.Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*