Yuso werpt een blik op het gevolg van corona op ondernemingen

Uit een hororfilm gegrepen: COVID-19 

Sedert eind februari werd duidelijk dat het zogenaamde coronavirus zich deze keer niet tot een verafgelegen werelddeel zou beperken. In een geglobaliseerde wereld vond het virus een welgekomen bondgenoot in reizigers allerhande die regelmatig naar andere steden en/of werelddelen reizen. De kenmerken van het virus zijn echt ideaal om het doemscenario van vandaag te verklaren: Het verspreidt zich via de lucht van persoon tot persoon. Besmette personen zijn zéér snel zelf besmettelijk, ook zonder dat ze symptomen vertonen. Ook al ben je besmet, slechts in een beperkt aantal gevallen heb je er meer last van dan van een gewone verkoudheid. Kortom, niemand die onmiddellijk het verschil ziet tussen een “griepje” of de ziekte die gepaard gaat met het coronavirus, als COVID-19 aangeduid door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Mede door deze doortraptheid slaagt het virus erin zich snel te verspreiden. De schatting is dat iedere besmette persoon 2 à 3 anderen besmet, met een exponentiële groei tot gevolg in het scenario waarbij we het zouden laten begaan.

Een snel veranderende situatie

COVID-19 is aan een wereldwijde opmars bezig dit terwijl China zelf de verspreiding van deze ziekte inmiddels heeft ingedijkt, zij het na het nemen van draconische maatregelen zoals het afsluiten van ganse steden of provincies en het verplicht in quarantaine brengen van vermoedelijk besmette personen. De repercussies voor de rest van de wereld zijn hierdoor nog niet volledig duidelijk maar het lijkt er op dat deze schok ingrijpende veranderingen in petto heeft voor zowel de manier waarop we onderling met elkaar omgaan als hoe we werken en vrije tijd beleven. Laat ons zeker onze dankbaarheid tonen aan het personeel in de zorg die deze keer aan de frontlijn staan van de oorlog met deze onzichtbare maar dodelijke vijand.

Dwingende maatregelen moeten onze economie redden

Laten we even stilstaan bij het gevolg van corona op ondernemingen. Voor bedrijven en ondernemers zijn in ons land inmiddels van overheidswege maatregelen beslist om de financiële impact te verlichten. Er werd zowel een betalingsuitstel beslist op het vlak van belastingen alsook van openstaande leningen. Overbruggingskredieten zullen ook worden voorzien voor bedrijven die het hardst getroffen zijn, en dat zijn er veel! Enkel banken, supermarkten en voedingsbedrijven zijn nog open terwijl verplaatsingen enkel in geval van woon-werkverkeer zijn toegelaten, naast deze om medische redenen of zorg en inkopen in de supermarkt.

Het gevolg van corona op ondernemingen

Hoewel veel bedrijven momenteel tijdelijke werkloosheid inroepen voor personeel dat door deze crisis niet kan ingezet kan het ook anders voor bepaalde sectoren. In de geschiedenis zijn ingrijpende veranderingen vaak eerder als een schok doorgevoerd als het resultaat van graduele aanpassingen. De tweede wereldoorlog bijvoorbeeld veroorzaakte een doorgedreven industrialisatie in – voornamelijk – de VSA terwijl de oliecrisis van de jaren ‘70 van de voorbije eeuw leidde tot verstrengde richtlijnen voor de efficiëntie van verbrandingsmotoren. Beide voorbeelden, hoe ingrijpend ook werden binnen een tijdspanne van jaren doorgevoerd, daar waar een organische implementatie wellicht decennia had gevergd. Zo zal het deze keer ook zijn volgens ons, vooral dan wat betreft de manier waarop bedrijven intern functioneren en hoe ze interageren met de rest van het economisch ecosysteem.

Wat COVID-19 ons kan leren voor de toekomst

Uit ervaring in onze sector weten we dat sales en business development in onze sector vaak nog een persoon-tot-persoon aangelegenheid was. De laatste weken merken we echter dat veel bedrijven als bij wijze van schoktherapie overschakelen op een meer digitale operationele werking. Er wordt minder ingezet op verplaatsingen, wat ook sterk bemoeilijkt is in de huidige situatie, ten voordele van digitale ontmoetingen. Er is een transformatie aan de gang in termen van de uitrol van dit soort digitale middelen tot communicatie en interactie. Op onze site kan je op elk moment van de werkdag gebruik maken van een chatfunctie bijvoorbeeld. Daarmee sta je binnen de kortste keren in rechtstreeks contact met een Yuso medewerker, zonder dat deze laatste daarvoor uren van verkeer of files moet trotseren. Wij zijn er alvast van overtuigd dat deze evolutie naar een meer “digitale werkomgeving” er één is die uitermate toekomstgericht is en daarom van blijvende aard.

Blog door Michel Verschuere

Michel Verschuere Yuso Over ons Energiemarkt Managing Director

Getriggerd door onze werkwijze? Bekijk onze vacatures om aan de slag te gaan bij het Yuso team. 

Lees meer over de visie van Yuso op telewerken en lees de case van Yuso als voorbeeld van het gevolg van corona op ondernemingen. 

Klik hier voor antwoorden op je vragen omtrent de invloed van de corona-crisis op de energiemarkt, de gevolgen voor je energiefactuur en wat je eraan kan doen.Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*