Q&A Webinar Capaciteitstarief

Op 14 oktober 2021 gaf Yuso een webinar over het nieuwe capaciteitstarief van de VREG dat in werking treedt op 01/07/2022. Tijdens dit webinar werd ruimte voorzien om al jullie vragen in verband met het capaciteitstarief te beantwoorden. Ook voor wie er niet bij kon zijn, voorzien we in deze blog de video-opname van het webinar alsook de Q&A’s.

Bekijk hier het webinar

Lees de belangrijkste vragen en antwoorden

Is het toegangsvermogen aanpasbaar op maandelijkse basis?

Ja, het toegangsvermogen kan maandelijks ingesteld worden. Indien het toegangsvermogen in de vorige maand naar boven werd aangepast of indien het toegangsvermogen overschreden werd, dan kan het pas 12 maanden nadien opnieuw lager worden ingesteld.

Gelden het toegangsvermogen en overschrijdingstarief ook voor de aansluitingen trans-LS en LS met of zonder piekmeting?

Zowel Trans-LS als LS met piekmeting vallen onder het regime met toegangsvermogen en overschrijdingstarief.

Betekent het kwartiervermogen dat er om de 15 minuten een momentopname van het verbruik is, of dat om de 15 minuten het berekend gemiddelde van het verbruik wordt weergegeven?

Het kwartiervermogen is het gemiddelde vermogen per periode van 15 minuten. Wie 1 minuut aan 150 kW verbruikt en de rest van het kwartier niets, die heeft een kwartiervermogen van 10 kW.

Wij plaatsen laadpalen (publiek+ privé), in de publieke sector doen wij dit ook soms voor gemeenten, dus in de straat, gaat er ook een capaciteitstarief in deze case zijn? En hoe kan ik het verschil berekenen? Ik gebruik de nettarieven van Fluvius om mijn business case te kunnen maken, maar nu, hoe kan ik dat berekenen?

Elke afnemer betaalt netkosten. De netkosten zijn afhankelijk van het type aansluiting (laagspanning, middenspanning, hoogspanning) en van de distributienetbeheerder. De actuele netkosten zijn vrij te raadplegen op de website van de VREG.

Voor hoogspanning en middenspanning is er al een capaciteitststarief. Zal er dus iets veranderen?

Ja, er worden twee nieuwe concepten geïntroduceerd: het toegangsvermogen en het overschrijdingstarief. Beide zaken worden toegelicht in het webinar.

Is die extra kost van 120 EUR respectievelijk 250 EUR per maand/per jaar?

Deze vraag heeft betrekking tot de simulatie uitgevoerd aan de hand van de online tool van de VREG zoals gepresenteerd in de webinar. Het gaat om een extra kost van 120 EUR per jaar.

Slide 27 : Gaat Yuso zelf die batterij peak shaving doen of wordt dit uitbesteed aan derden?

Yuso ontwikkelt inderdaad zelf de algoritmes voor batterijsturing. Naast peak shaving omvat de sturing van Yuso parameters voor optimale zelfconsumptie en winstmaximalisatie via onbalansprijzen in het net. Via het Yuso Flex portaal zijn alle parameters van de batterij en van de markt beschikbaar voor real time monitoring. Met sommige batterijen (groter dan 1 MW) levert Yuso netondersteunende diensten en wordt de batterij gestuurd op basis van de netfrequentie. In dat geval zijn er bijkomende inkomsten uit FCR, aFRR etc.

Kan een batterij ook gebruikt worden op de frequentiemarkt?

Afhankelijk van de reactiesnelheid en capaciteit van de batterij is het mogelijk een batterij in te zetten op de frequentiemarkt (minimum 1 MW).

Hoe kan je je piekverbruik visualiseren in MijnFluvius?

Er zijn momenteel twee verschillende grafieken beschikbaar in MijnFluvius: het piekvermogen en het verbruik. Deze staan bij “Verbruik” en kan je bekijken door te klikken op de juiste knop.

webinar Yuso capaciteitstarief

Wie een digitale meter heeft kan in MijnFluvius de kwartierwaarden van de digitale meter activeren. Zo wordt het verbruik in meer detail inzichtelijk.

Als ik 15 keer per maand een maximale piek van 22kW heb, maar nooit meer en niet één specifieke piek, is mijn 22kw dan een piek?

Als het kwartiervermogen één keer per maand 22 kW bedraagt, dan is de maandpiek voor die maand inderdaad 22 kW.

Slide 33 Ik neem aan dat het een bedrijf met PV installatie is, gezien negatief gebruik?

Dat klopt, de negatieve verbruiken in deze grafiek komen overeen met injectie.

Slide 36: Staat de batterij bij de klant en is deze eigendom van Yuso?

De batterij staat achter de meter bij de klant. Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden, doorgaans is de batterij eigendom van de klant.

Wat is de kost van een batterij in uw laatste voorbeeld en wat is dan de terugverdientijd vs. de vermeden kosten?

Afhankelijk van de dimensies van de batterij bedraagt de prijs van een batterij tussen de 200 en 400 EUR/kWh. De terugverdientijd is sterk afhankelijk van netkosten en verbruiks – en injectieprofiel. Yuso maakt voor elke case een batterij-analyse op maat om de terugverdientijd nauwkeurig te bepalen.

Zijn de tarieven voor Toegangsvermogen en Maandpiek vastgelegd over heel Vlaanderen, en op welke website kunnen die geraadpleegd worden?

De tarieven zijn vastgelegd voor Vlaanderen maar zijn voorlopig indicatief. Deze zijn hier terug te vinden.

Wanneer gaat het capaciteitstarief in?

Op voorbehoud van wijzigingen gaat het capaciteitstarief volgens de huidige berichtgeving in op 1 juli 2022.

Wordt het capaciteitstarief bepaald per fase of cumulatief over de fases?

De Fluvius meter registreert de gecumuleerde waarden, hierop wordt het tarief toegepast.

Slide 36, moet je dan op elk moment het volledige vermogen van de batterij beschikbaar houden voor de pieken of kan je de batterij inderdaad inzetten voor dag / nacht cyclus bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een PV installatie?

Dat hangt ervan af. Je moet natuurlijk voldoende energie in de batterij houden om de verwachte piek te kunnen afvlakken. Wanneer je deze hoeveelheid stroom opneemt, is vrij te kiezen.

Kan de software die gebruikt wordt voor peak shaving ook rekening houden met , batterijen die in het wagenpark zitten, vooraf gekende planning van de wagens (wanneer zijn ze aanwezig en wanneer vertrekken ze om hoeveel km te rijden), alsook met de Day Ahead referentieprijs voor elektriciteit?

Klopt, deze parameters kunnen in rekening gebracht worden. Momenteel wordt voornamelijk rekening gehouden met de Day Ahead referentieprijs en onbalansprijs, door afwezigheid van een accurate simulatie van laadprofielen. We verwachten hier op termijn betere data voor te hebben, maar als je zelf inschattingen beschikbaar hebt, kan dit zo in de stuursoftware ingebouwd worden.

Klopt het dat de minimale piek 2.5 kWh verbruik per kwartier bedraagt en dus 10 kW vermogen?

Er wordt rekening gehouden met een minimum kwartiervermogen van 2.5 kW. Wie een lager kwartiervermogen heeft, zal toch voor 2.5 kW netkosten betalen.

Wordt de gemiddelde maandpiek bij particulieren ook berekend op basis van kwartierdata?

Ja, al kan dit enkel voor gezinnen met een digitale meter. Zonder digitale meter wordt een inschatting gemaakt op basis van het verbruik.

Een accountmanager bij Fluvius vertelde mij: het capaciteitstarief zal afhangen van uw geïnstalleerd vermogen. Dus als je installatie uit voorzorg te zwaar gedimensioneerd is (bv. een transfo van 630 kVA terwijl je strikt genomen met 400 kVA zou toekomen) zal je hiervoor ``gestraft`` worden via het capaciteitstarief. Dit zie ik niet ik jullie presentatie terugkomen. Dus klopt dit effectief?

Hier zijn voorlopig geen indicaties voor, het Capaciteitstarief wordt voorlopig gebaseerd op uw aansluitspanning en uw daadwerkelijke maandpieken. Het toegangsvermogen is dan weer een zelfgekozen vermogen dat onafhankelijk is van uw werkelijke aansluitvermogen.

Heb je nog bijkomende vragen na het zien van dit webinar en het lezen van deze Q&A’s? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Yuso voor meer duidelijkheid in verband met het capaciteitstarief.Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*