Yuso, aggregator van hernieuwbare energie, spreekt met Mind4Energy, Gents bedrijf in monitoring & control-hardware voor PV systemen

Een gesprek met Mind4Energy uit Gent

Als aggregator van hernieuwbare energie uit vooral zonnepanelen heeft Yuso de voorbije jaren ook andere marktspelers leren kennen. In het verleden kwam ook al Solora aan bod, een bedrijf uit Merelbeke dat zich toespitst in maintenance en monitoring van grotere PV systemen. Hoewel Yuso zelf zich eerder toespitst op de marktgerelateerde kant van hernieuwbare energie is goede hardware natuurlijk een noodzakelijke voorwaarde om überhaupt energie naar de markt te kunnen brengen!

 

Vandaag liepen we langs bij Mind4Energy, eveneens uit het Gentse, die zich toelegt op de installatie van monitoring & control-hardware voor grote PV systemen en recent ook een nieuw concept voor modulatie van de productie ervan lanceerde, genaamd MINT®. We spraken in Gent met Dirk Eeraerts en Mathieu Vandenbulcke, beide Ingenieur van opleiding.

 

Hernieuwbare energie moet slimmer

“De laatste tien jaar is de capaciteit aan hernieuwbare energie in België sterk toegenomen, voor zonne-energie raamt Elia de totale beschikbare capaciteit op bijna 3400 MW vandaag”, vertelt Dirk. “Ook windenergie op zee en op land is sterk in capaciteit toegenomen, een trend die zich overigens aan het doorzetten is”. Hoewel er nog veel meer zonne- en windenergie bij dient te komen om de Europese 20/20/20 doelstellingen te halen (20% minder broeikasgassen ten opzichte van 1990, 20% meer energie-efficiëntie en 20% duurzame energie van het totaal).

 

“In elk geval drijft de toevloed of het tekort aan hernieuwbare energie het systeem steeds vaker uit evenwicht”, zegt Mathieu. “Om die reden hebben we het concept MINT® uitgewerkt, wat toelaat grotere productie-installaties naar beneden toe af te regelen wanneer een overvloed aan energie de stabiliteit van het net in gevaar brengt. Daarnaast kunnen we ook het reactief vermogen regelen om de spanning in het net te helpen stabiliseren of om cos phi boetes te vermijden”. Mind4Energy voorziet in de aanstuurbaarheid van grotere installaties, waaronder Kristal Solar Park in Lommel, België. “Dit PV park is met 100 MWp vermogen het grootste in de Benelux op éénzelfde locatie”. MINT® betekent voor deze installatie dat het vermogen binnen seconden kan op- of afgeregeld om de lokale netstabiliteit of de markt aan reserve te helpen. Zo kan een PV park zelf bijdragen aan de balans op het net eerder dan afwijkingen van evenwicht deels te bewerkstelligen en dit op verschillende tijdschalen. Verder levert het park dankzij Mind4Energy MINT® reactief vermogen op vraag van Elia, om zo de spanning op het hoogspanningsnet te helpen stabiliseren.

 

Ook kleinere installaties moeten flexibeler worden

Niet alleen grotere installaties zullen in de toekomst flexibeler moeten worden, ook kleinere zullen moeten voldoen aan de nieuwe richtlijnen qua afschakelbaarheid. Deze nieuwe vereisten zijn afkomstig uit de Europese ‘Requirements for Generators’ or RfG, die sinds dit jaar vertaald is in de nieuwe Synergrid norm C10/11. “Nieuwe installaties met een vermogen groter dan 250 kWp zullen op basis van de bevindingen in de netstudie eventueel vanop afstand uitgeschakeld dienen te worden”, zegt Dirk. “Dit omdat het steeds vaker voorkomt dat een teveel aan capaciteit zonne- en windenergie het distributienet lokaal overbelast”. “Omdat uitbreidingen van het net erg duur zijn en vele jaren planning vergen is het voor netbeheerders vaak beter op piekmomenten enkele productie-installaties uit te zetten, de maatschappelijke kost hiervan is immers vele malen kleiner”. Ook hier kan Mind4Energy MINT® een oplossing bieden zodoende dat hernieuwbare energie capaciteit verder kan toenemen zonder onnodig het net te overbelasten.

 

Over Mind4Energy 

mind4energy hernieuwbare energie integratie pv systemen maintenance en monitoring

Mind4Energy werd opgericht in 2011 als spin-off van UGent. Het bedrijf is actief in het domein van aansturen van grote PV-parken. Met haar technologie wenst Mind4Energy bij te dragen tot een verdere integratie van hernieuwbare energie. Mind4Energy MINT® is een slimme oplossing die toelaat PV-parken vanop afstand aan te sturen rekening houdend met de eisen van het net, de weersvoorspellingen en de verwachte prijs van elektrische energie. De belangrijkste afzetmarkten van Mind4Energy zijn de Benelux, Frankrijk, UK en Spanje.

 Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*