Wanneer en hoe kan je best energie aankopen? Ontdek alles over energielevering

Energie aankopen op een slimme manier

Jij vraagt je af wanneer je best energie kan aankopen? Dat is een zeer terechte vraag. Elektriciteit heeft immers elk uur een andere prijs op de groothandelsmarkt: de prijzen variëren standaard tussen 0 en 30 euro per MWh. Dat komt door de toename van volatiele en hernieuwbare energiebronnen. Het is dus wel degelijk van belang om slim op deze ups en downs in de markt te reageren. Zo kan je heel wat besparen op jouw energiefactuur. Bij Yuso ben je aan het juiste adres om een antwoord te krijgen op al jouw vragen over energie aankopen. Yuso is immers uitgegroeid tot een belangrijke speler op de energiemarkt en is sinds 2012 actief in Nederland, België en Zwitserland. Yuso is gespecialiseerd in het inkopen van overtollige zonne-energie, het leveren van groene stroom en het aansturen van kleine en grote opslagsystemen. Daarnaast faciliteert Yuso de uitwisseling van hernieuwbare energie tussen verschillende partijen zodat zij op een voordelige en transparante manier de markt kunnen opvolgen. Kortom, dé expert in het aankopen van energie.

Hoe worden de prijzen bepaald om energie aan te kopen?

De prijzen voor het aankopen van energie worden bepaald door de Belpex. De Belpex is de eerste elektriciteitsbeurs in België. Op deze beurs wordt stroom verhandeld voor elk uur van de volgende dag tegen de zogenaamde Belpex prijs – nu vooral bekend als de Daily System Reference Price (D-SRP). De Belpex beurs bevordert de concurrentie tussen stroomleveranciers waardoor consumenten kunnen profiteren van lagere tarieven voor elektriciteit.

 

Veranderende stroomprijzen

Het aankopen van energie is niet altijd even duur. De vraag naar elektriciteit verandert immers van uur tot uur. In de winter zijn de prijzen bijvoorbeeld veel lager ’s nachts dan tijdens de ochtend-of avondpiek. Daarnaast werd na verloop van tijd gebruik gemaakt van de dagelijkse capaciteit van stroomlevering op de binnengrenzen. Dat om de stabiliteit van vraag en aanbod op Europese schaal te bevorderen. Daardoor liepen de stroomprijzen in België steeds vaker gelijk met die in Nederland of Frankrijk bijvoorbeeld. Bovendien houden de CREG, de VREG, de CWaPE en de BRUGEL, energieregulatoren voor de verschillende delen van ons land een oogje in het zeil om te zien dat alles correct en vlot verloopt.

 

Groothandelsprijzen versus vaste prijzen

Yuso speelt handig in op deze Belpex beurs door dynamische prijzen te hanteren in haar contracten. Zo profiteert de klant rechtstreeks van de groothandelprijzen zonder gebruik te moeten maken van secundaire platformen die stroom aan vaste prijzen aanbieden. Vaste prijzen kunnen een rustgevend gevoel geven, maar kunnen ook vaak leiden tot hogere energiefacturen.

 

Een concreet voorbeeld

Een duidelijk voorbeeld van het voordeel van deze dynamische prijzen is te zien op de grafiek hieronder. Deze grafiek toont de dynamische prijzen voor Belgische stroom tussen 1 januari 2020 en 1 september 2021. Zo waren de prijzen op bepaalde uren negatief, maar ook zijn er ogenblikken waar de prijs boven de honderd euro per Megawattuur (=1000 kilowattuur) stijgt. Deze prijsschommelingen zijn te wijten aan het spel van vraag en aanbod van energie. Aan de hand van dynamische prijzen kan je zo op het juiste moment inspelen op deze prijsschommelingen en aan het voordeligste tarief strooom aankopen. Denk maar aan het laden van je elektrische wagen buiten de piekmomenten bijvoorbeeld.

Dynamische prijzen Yuso

Figuur 1: Dynamische prijzen voor Belgische stroom tussen 1 januari 2020 en 1 september 2021

Wil je meer weten over dynamische prijzen of nog een duidelijk voorbeeld zien van het voordeel van energie aankopen aan groothandelsprijzen in plaats van vaste prijzen? Lees er alles over in onze blogposts.

Yuso helpt je daarnaast graag verder met een flexibel contract voor het aankopen van energie. Dit contract kan steeds vrijblijvend opgezegd worden.

Neem contact op met Yuso

Het positieve aan negatieve elektriciteitsprijzen

Negatieve elektriciteitsprijzen, bestaat dat? Jazeker, negatieve prijzen op de Belgische stroommarkt worden veroorzaakt door een combinatie van veel zon en wind. Het hoge stroomaanbod in combinatie met een lage vraag kan ervoor zorgen dat de groothandelprijzen zelfs negatief kunnen gaan. Dat zorgt er op zijn beurt dan weer voor dat producenten moeten betalen om hun stroom te kunnen ‘dumpen’. Verschillende grote producenten en staal-of chemiebedrijven worden dan zelfs betaald om extra stroom te verbruiken!

 

Wat is er dan voordelig aan die groothandelsprijzen? KMO’s profiteren

Waar het teveel aan stroom nadelig is voor zij die niet van hun energieoverschot vanaf kunnen, is het erg voordelig voor zij die energie willen aankopen. KMO’s hebben bijvoorbeeld de kans om de profiteren van die lage of zelfs negatieve prijzen om energie aan te kopen. Yuso heeft dit proces gefaciliteerd (voorheen konden enkel grootgebruikers hiervan profiteren). Dat komt doordat Yuso telkens de uurprijzen hanteert die enkele dagen voor de levering van de elektriciteit op de groothandelsmarkt tot stand komen.

Yuso biedt KMO’s met andere woorden een bijzonder voordeel doordat ze kunnen profiteren van de échte inkoopprijs van energie. Daarnaast worden er geen vage contracten of verborgen kosten gehanteerd, enkel de platformvergoeding aangepast aan jouw profiel maakt het verschil met de Belpex uurprijs. “Dankzij Yuso’s technologie en aanbod kon ik het jaarlijks verbruik in mijn bedrijf tot een minimum herleiden”, vertelt Bert van VerplanckeHaarden. Ontdek meer over Yuso’s transparante prijszetting en haar voordelige leveringscontracten in onze blogpost over Yuso’s leveringscontracten.

Ontdek meer over de Belpex en de Day Ahead prijzen en waarom en wanneer deze zorgen voor negatieve elektriciteitsprijzen of lees meer over de elektrische haard van de toekomst.

Of contacteer ons vandaag nog voor een offerte.

Hogere aankoopprijzen energie: het risico op een stroomtekort

Stroomtekort door hogere energieprijzen

Wat gebeurt er nu wanneer het aankopen van energie erg duur wordt? Dat is een situatie die vaak voorkomt in de wintermaanden. Het kan dan zomaar zijn dat de dagprijs voor elektriciteit enkele dagen op rij ver boven het gemiddelde uitstijgt, tot zelfs zes maal hoger! Die drastische stijging in de elektriciteitsprijzen vindt dan vooral plaats rond de piekuren (18u-19u).

 

Het opentrekken van de energiemarkt

Tegenwoordig kan iedereen vrij kiezen bij welke energieleverancier hij zich aansluit, dat is niet altijd zo geweest. Tot voor de eeuwwisseling werd de energielevering beheerd door de overheid. Die bepaalde de prijs en de leveringszekerheid van stroom. Toen de markt voor elektriciteit open werd getrokken, primeerde het commercieel belang. Dat belang streeft echter niet altijd dezelfde objectieven na.

Het opentrekken van de energiemarkt introduceerde ook het ontstaan van elektriciteitsbeurzen waarop stroom aangekocht en verkocht kon worden. Deze beurzen, zoals de Belpex beurs, hanteren elektriciteitsprijzen per uur. Stroom wordt dus voortdurend verkocht en aangekocht en in België zorgt Elia ervoor dat er steeds een evenwicht in de markt is zodat op elk moment van de dag elektriciteit beschikbaar is, overdag, ’s nachts en op zon-en feestdagen.

 

Toename van zonne-en windenergie, maar ook toename in onderhoud kerncentrales

Ondertussen is het aantal zonne-en windenergieleveranciers in Vlaanderen sterk gestegen. Ook burgers en KMO’s kunnen nu zelf investeren in hun eigen energieproductie. Zonne-energie is vanzelfsprekend geworden, zeker bij het moderne bouwen. Maar door die sterke toename van zonne-energie op de energiemarkt is de elektriciteitsprijs sterk gedaald. Zo worden er op zondagen met veel zon en wind geregeld prijzen genoteerd die nauwelijks boven nul liggen. Wat nog meer is, soms moet je zelfs betalen om een extra kilowattuur in het net te injecteren. Die evolutie heeft ervoor gezorgd dat verschillende klassieke centrales de deuren voorgoed sluiten. Ook kerncentrales die voordien met een lage eenheidskost stroom konden produceren, ervaren negatieve gevolgen van dit overaanbod aan stroom. Hun onderhoud wordt soms verder vooruit geschoven dan vroeger het geval was en vele technici die deze centrales in de jaren zeventig onderhielden zijn ondertussen met pensioen. De kennis van hoe zo’n kerncentrale best onderhouden wordt, gaat dus ook hoe langer hoe meer verloren.

energie aankopenIn België zijn er zeven kerncentrales, maar die werken bijna nooit allemaal. Het voortdurende onderhoud en de problemen met deze kerncentrales maakte in 2018 pijnlijk duidelijk dat energietransitie de enige weg vooruit is voor België. In 2018 moest België door het draaien van slechts 3 van de 7 kerncentrales smeken om enkele megawatt. De kerncentrales in ons land zijn soms meer dan 40 jaar oud, vragen steeds meer onderhoud en zijn niet meer volledig te vertrouwen qua inzetbaarheid. Wanneer er vlak voor de winter een onderhoud nodig is (zoals in 2018), dient ons land de winter door te komen met een schaars aanbod aan energie en net daar wringt het schoentje.

 

Nood aan een energietransitie

Eén enkele winterprik kan in België dan ook zorgen voor dramatische taferelen, met prijspieken voor stroom uit het buitenland, het inzamelen van kaarsen en het aanmeren van een heuse ‘stroomboot’ tot gevolg. Misschien is het dus tijd om die klassieke, oude en vervuilende centrales te vervangen door burgers en bedrijven die zelf stroom produceren en die deze stroom evenwichtig op de markt aan elkaar verkopen.

Meer weten over het stroomtekort in 2018 in België? Of benieuwd naar de voorspellingen van de stroomprijzen in het voorjaar van 2022? Lees er alles over in onze blogposts.

Wij bij Yuso werken elke dag aan een energiebewuste aanpak en we zijn blij dat jij als onze klant mee in dit positief toekomstgericht verhaal stapt!

Energielevering: het kan ook anders

Hernieuwbare energie energietransitie

Energie produceren en energie aankopen hoeft niet enkel via kerncentrales te gebeuren. Bij het nieuwbouwproject Nieuwe Dokken in Gent levert Yuso, in samenwerking met Battery Supplies NV uit Deerlijk, energie via een nieuw groot batterijsysteem. Deze megabatterij met een vermogen van 100 kW en 242 kWh voorziet mee in een optimaal beheer van de energiestromen binnen het nieuwbouwproject.

Het project maakt gebruik van heuse spitstechnologie om het verbruik voor de bewoners zo energiezuinig mogelijk te houden. Het biologisch afbreekbaar afval evenals het afvalwater wordt zo verwerkt tot herbruikbaar water, biogas en meststof. Daarbovenop wordt ook de restwarmte eruit onttrokken om de woningen te verwarmen. De megabatterij van Yuso en Battery Supplies NV zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk lokaal geproduceerde energie gerecupereerd wordt. De energietransitie vereist immers meer en meer dat het verbruik van energie wordt afgestemd op de productie ervan en niet omgekeerd. Een andere manier van energie produceren is dus wel degelijk mogelijk en zal meer en meer de toekomst van België én ver daarbuiten gaan bepalen.

Dat deze andere manier van energieproductie wel degelijk voordelen heeft, blijkt ook uit het rapport “World Energy Outlook 2020” van Het Internationaal Energie Agentschap IEA waarin wordt aangegeven dat zonne-energie momenteel wereldwijd de goedkoopste energie is. Deze resultaten bevestigen alleen maar Yuso’s visie en wens voor een leefbare planeet en dit rapport vormt dan ook een echte trendbreuk na eerder aanraden van de IEA om de fossiele generatie van stroom te prefereren.

Lees meer over het nieuwbouwproject De Nieuwe Dokken en over de resultaten van het IEA in onze blogposts.

Hoe bosbranden veranderende stroomprijzen kunnen veroorzaken

In Californië woeden er geregeld wel eens bosbranden. Maar wist je dat wat er 20.000 km verder gebeurt ook invloed kan hebben op ons weerbeeld? Zo kunnen restanten van Atlantische orkanen  voor overvloedige regens zorgen in onze contreien. Bosbranden aan de Oostkust van Amerika kunnen hier dus eveneens hun sporen achterlaten. Bosbranden stoten immers aerosolen uit. Dat zijn kleine druppeltjes die in de vlambasis van een bosbrand ontstaan. Via convectie komen deze kleine deeltjes, bestaande uit koolstof, stikstof en zuurstof, in de hogere atmosfeerlagen terecht. Deze rookdeeltjes vertrooien het licht op een andere manier dan zuurstof-en stikstofmoleculen waardoor ze voor een apart weerbeeld zorgen. Deze rookdeeltjes afkomstig van bosbranden kunnen zo voor een erg rode zonsopkomst en zonsondergang zorgen wanneer deze in de hogere luchtlagen van de atmosfeer aanwezig zijn.

Maar niet enkel ons weerbeeld wordt beïnvloed door de Amerikaanse bosbranden, ook op de stroommarkt is de invloed merkbaar. Aangezien er minder instraling is dan gewoonlijk door de sluier aan rookdeeltjes over ons land, en aangezien zonne-energie een groot aandeel vormt in de productiemix van België, zien we een ander patroon in de stroomprijzen. Zo kan het zijn dat er ’s ochtends en ’s avonds hogere real-time prijzen opgetekend worden.

Voorspelling van  het weerbeeld op basis van seizoensmodellen

Seizoensmodellen bieden een sneak peak op het weerbericht van de maand decemberHet weer kan dus duidelijk invloed uitoefenen op de real time prijzen van stroom op de stroommarkt. Daarom zou het interessant zijn om het weerbeeld voor de komende dagen tot zelfs maanden te kunnen voorspellen. Onze weerman Nicolas Roose deed een poging om het weer voor de maand december 2020 en later ook voor het voorjaar van 2022 te voorspellen. Dat doet hij aan de hand van seizoensmodellen. Die modellen slagen erin om het weertype voor de rest van de maand in te schatten, maar de uiteindelijke uitkomst kan nog steeds erg afwijken van deze schattingen aangezien seizoensmodellen slechts een trend weergeven.

Meer weten over de invloed van bosbranden op de stroommarkt en hoe seizoensmodellen kunnen helpen bij het voorspellen van ons weerbeeld? Lees dan zeker de blog van onze weerman Nicolas.

Ook noodweer valt te verklaren aan de hand van weermodellen

noodweer

De positie van het lagedrukgebied volgens het Amerikaans weermodel GFS.

Van 12 tot 16 juli 2021 woedde in heel België en buurlanden een hevig noodweer. Yuso’s weerman Nicolas Roose kon dankzij grootschalige en fijnmazige weermodellen fijne processen in het weerbeeld detecteren.  Zo kan hij de oorzaak van het noodweer eenduidig verklaren. Een lagedrukgebied kwam in het westen van Duitsland tot stilstand  en werd ingesloten door een omliggend hogedrukgebied. Daardoor konden extreme hoeveelheden neerslag ontstaan, tot wel 250 mm in Duitsland!

 

Ook hoogspanningsposten kregen te kampen met de effecten van dit hevige noodweer. Zo werd de post van Elia nabij Pepinster tijdelijk buiten werking gesteld.

 

Meer weten over de totstandkoming van het noodweer in juli? Lees dan zeker de blogposts van onze weerman Nicolas.

Extra voordelen voor het afsluiten van een leveringscontract bij Yuso

Wie klant is bij Yuso kan steeds profiteren van extra voordelen. Klanten die reeds een energie-injectiecontract bij Yuso hebben kunnen zo nog tot eind december profiteren van extra voordelige tarieven voor het afsluiten van een leveringscontract . Ook nieuwe klanten kunnen nog tot 31/21/2020 profiteren van een korting van 1 EUR/MWh voor het afsluiten van een contract bij Yuso! Door een energie-contract af te sluiten bij Yuso geniet je bovendien van de voordelen van de variabele uurprijzen voor stroom.

Yuso’s CEO Michel Verschuere legt je maar al te graag uit waarom een contract bij Yuso aan de variabele stroomprijs in jouw voordeel speelt.

De invoering van het capaciteitstarief 

Vanaf 01/07/2022 zal het nieuwe capaciteitstarief van de VREG in werking treden. Dat nieuwe tarief houdt in dat de kosten voor het netgebruik op een andere manier verdeeld zullen worden en dat heeft ook gevolgen voor jou als injecteerder en verbuiker. Een deel van de nettarieven zal dan immers aangerekend worden op basis van de netcapaciteit die op piekmomenten verbruikt wordt. Dit capacteitstarief komt er omdat er een felle elektrificatie wordt verwacht van zowel het wagenpark als de huishoudtoestellen. Die stijging van de belasting op het distributienet zorgt dat er nood is aan dikkere bekabeling van dat net. Het capaciteitstarief zal zo aansturen op een rationeel netgebruik, een betere spreiding waardoor netbeheerders de investeringskosten voor die bekabeling kunnen beperken.

Bekijk hier onze webinar over het capaciteitstarief

Of ontdek de belangrijkste vragen i.v.m. het capaciteitstarief in onze blog.

Het is ondertussen hopelijk duidelijk geworden dat er heel wat te zeggen valt over het aankopen van energie en wanneer de voordeligste prijzen in het vizier liggen. Bij Yuso vinden we het dan ook heel belangrijk om de energiemarkt van dichtbij op te volgen en onze klanten het voordeligste tarief te kunnen aanbieden. Daarnaast geloven wij steevast dat hernieuwbare energiebronnen onze toekomst meer en meer vorm zullen geven. Het leveren van een toekomst vol hernieuwbare energie, dat is waar Yuso naar streeft! Wij zijn er alvast klaar voor, jij ook?

Nee?

Oei, tijd dat jij eens een kijkje komt nemen bij Yuso. Licht voorgevoel dat we je wel overtuigd krijgen.

Ja?

Zo horen we het graag! Yuso helpt je maar al te graag verder om jouw energie zo voordelig mogelijk aan te kopen!

 

Yuso staat jou graag bij! Contacteer ons voor meer info!Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*