Zonnestroom is nu wereldwijd de goedkoopste energie!

Het Internationaal Energie Agentschap IEA heeft in een recent rapport “World Energy Outlook 2020” aangegeven dat zonne-energie nu de laagste totale kostprijs heeft in vergelijking met andere vormen van energieopwekking. Een citaat van dit rapport werd deze week gepubliceerd op de website van CarbonBrief. Bekijk het rapport hier.

Van kilowatten naar terawatten zonnestroom in dertig jaar tijd

Productie uit zonnepanelen is vandaag algemeen geaccepteerd en stelt al lang geen niche meer voor. Grote installaties worden in vol vertrouwen door institutionele investeerders gefinancierd en tegen uiterst concurrentiële intrestvoeten. Nochtans was het in het verleden wel anders: zonne-energie begon in de jaren tachtig aan interesse te winnen, ook het Leuvense onderzoeksinstituut IMEC speelde in de verbeterde kwaliteit van zonnecellen een belangrijke rol, haar programmadirecteur Jef Poortmans is hiervoor wereldvermaard. Nu de capaciteit van geïnstalleerde zonne-energie gestegen is van enkele Watts tot Terawatts – een veelvoud van 1000 miljard, of twaalf nullen – dan is het mede aan Jef Poortmans te danken. Michel Verschuere van Yuso ontmoette Jef Poortmans bij IMEC in het verleden als student fysica in het kader van een zomerstage op het vlak van halfgeleiders.

Schaalvergroting aan het werk

De huidige fabrieken voor zonnepanelen hebben een gezamenlijke capaciteit van Gigawatten per jaar en de kost van hun product is er in de laatste twintig jaar fors door gedaald.  Onderstaande grafiek uit het IEA rapport geeft de totale kost (LCOE, Levelized Cost Of Energy) weer van de zonnestroom in verschillende grote landen ten opzichte van fossiele productie van stroom. Deze totaalkost betreft telkens de volledige kost van de geproduceerde stroom dus zowel de investering als de eventuele brandstof voor gas- en kolencentrales. Voor de Europese markt schat het IEA de LCOE tussen 30 en 60 dollar/MWh wat op heden samenvalt met de gemiddelde stroom kost op de beurs.

De verschillen in het kost bereik van zonne-energie tussen de verschillende landen heeft vooral te maken met verschillen in loonkosten en algemene sourcing kost voor de zonnecellen. Belangrijk is op te merken dat zonne-energie nu dus goedkoper is dan de voornaamste alternatieven uit fossiele brandstoffen kolen en gas. Dit is uitermate belangrijk omdat deze laatste natuurlijk meer kooldioxide uitstoten en daarmee bijdragen aan de klimaatopwarming.

Geschatte elektriciteitskosten voor zonnestroom en alternatieven uit fossiele brandstoffen kolen en gas: Geschatte genivelleerde elektriciteitskosten (LCOE) van zonne-energie op utiliteitsschaal met inkomstenondersteuning, in verhouding tot het LCOE-bereik van gas- en steenkoolstroom. Bron: lEA World Energy Outlook 2020
Geschatte elektriciteitskosten voor zonnestroom en alternatieven uit fossiele brandstoffen kolen en gas: Geschatte genivelleerde elektriciteitskosten (LCOE) van zonne-energie op utiliteitsschaal met inkomstenondersteuning, in verhouding tot het LCOE-bereik van gas- en steenkoolstroom. Bron: lEA World Energy Outlook 2020

“Ik herinner mij zelf nog dat zonne-energie in 2006 ongeveer 7 dollar per Watt kostte terwijl dit nu nog slechts 20 dollarcent is”, zegt Michel Verschuere van Yuso. Deze daling met een factor 35 is volledig te wijten aan de schaalvergroting in productiecapaciteit maar dus ook aan verdere technologische ontwikkelingen die zonnecellen in dezelfde tijdspanne van 14% naar 22% hebben gebracht.  Een vierkante meter zonnepanelen brengt nu in testcondities (25° en 1000 W/m²) 220 Watt energie op. Stel je voor: Een paneel van 300W kostte in 2006 nog € 1795 (300*7/1.17) en vandaag nog € 51.

Hoe gaat het nu verder?

Het IEA geeft in dezelfde studie ook aan dat de huidige trend zich zal verder zetten. Het verwacht tot 2040 nog een verzevenvoudiging van de productie aan hernieuwbare energie (uitgenomen waterkracht) tot meer dan 12.872 TeraWattUur (TWh), zie de grafiek hieronder. Ter vergelijking: Het jaarlijks stroomverbruik in België was ongeveer 81 TWh in 2019. Deze evolutie is belangrijk omdat – nog volgens het IEA – een verdere beperking van de wereldwijde uitstoot aan kooldioxide noodzakelijk is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1.65°C met een waarschijnlijkheid van 50% over alle beschouwde scenarios. Het IEA verwacht ook dat de gemiddelde globale temperatuurstijging zelfs nog kan beperkt worden tot 1.5°C op voorwaarde dat een deel van de reeds uitgestoten kooldioxide terug uit de atmosfeer kan gehaald (zogenaamde negatieve emissies).

Carbon Korte analyse voor zonnestroom en alternatieven uit fossiele brandstoffen kolen en gas: Wereldwijde elektriciteitsopwekking, per brandstof, terawattuur. Historische gegevens en de STEPS van WE0 2020 worden weergegeven met doorlopende lijn terwijl WEO 2019 wordt weergegeven met streeplijn en WEO 2018 als stippellijn. Bron: Carbon Korte analyse van lEA World Energy Outlook 2020 en eerdere edities. Grafiek door Carbon Brief met behulp van Highcharts.
Carbon Korte analyse voor zonnestroom en alternatieven uit fossiele brandstoffen kolen en gas: Wereldwijde elektriciteitsopwekking, per brandstof, terawattuur. Historische gegevens en de STEPS van WE0 2020 worden weergegeven met doorlopende lijn terwijl WEO 2019 wordt weergegeven met streeplijn en WEO 2018 als stippellijn. Bron: Carbon Korte analyse van lEA World Energy Outlook 2020 en eerdere edities. Grafiek door Carbon Brief met behulp van Highcharts.

Bij Yuso zijn we erg blij met deze bevindingen van het IEA die natuurlijk ook onze visie en wens voor een leefbare planeet bevestigen. Gezien het feit dat het IEA het in het verleden vaak had voor de fossiele generatie van stroom vormt dit rapport echt een trendbreuk.  Absoluut het lezen waard!

Wil je meer weten over zonnestroom voor en door jouw bedrijf? Neem contact op en wij zorgen met plezier voor een energieoplossing op jouw maat!Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*