Zonne-energie verkopen aan het net, hoe werkt dat?

Zonne-energie verkopen: kan dat?

Stel je voor: jouw bedrijf heeft zonnepanelen en die leveren goed op. Maar af en toe zit je ook met energieoverschotten. Kan je hier dan niets mee doen? Zeker en vast wel. Je kan namelijk je energieoverschotten injecteren in het net. Dat betekent zoveel als jouw zonne-energie verkopen aan het net. Zo ben jij van je energieoverschot vanaf, maak je er iemand anders blij mee en houd je er bovendien nog een leuk percentje aan over.

Maar hoe werkt dat nu?

Het is simpel. Wanneer je over een groot windmolen-of zonnepanelenpark beschikt, heb je een grote energiecapaciteit. Die groene stroom wil je verkopen. Daarom heb je een opkoopcontract nodig, wat onder andere Yuso aan een gunstig tarief aanbiedt.

Vervolgens komt het erop aan om snel en slim te reageren op prijsschommelingen op de groothandelsmarkt. De NV Belpex – nu onderdeel van de Epex group, is de eerste elektriciteitsbeurs in België. Hier wordt geboden op elektriciteit. Elektriciteit heeft immers elk uur een andere prijs. De prijzen van elektriciteit variëren hier tussen 0 en 300 euro per MWh door de toename van volatiele en hernieuwbare energiebronnen.

De Belpexbeurs faciliteert de uitwisseling van elektriciteit in de Belgische biedzone, in blokken van een uur, voor levering op de volgende dag – aangeduid als Day Ahead.De Belpex beurs zorgt zo voor een eerlijke concurrentie tussen stroomleveranciers. Door het bevorderen van de concurrentie ontstaat een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod van elektriciteit. En daar profiteert de consument van: de verhoogde competitiviteit creëert lagere tarieven voor elektriciteit.

Hoe profiteer jij bij Yuso van die Belpex Day Ahead prijzen? En wat houden dynamische prijzen juist in? Lees er alles over in onze blogposts.

Onbalanskosten bij injectie in het net

Elke eigenaar van hernieuwbare energiebronnen die overtollige energie in het net wenst te injecteren, heeft daarvoor een energieleverancier nodig. Deze energieleverancier is verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de geïnjecteerde energie zodat de klant daarvoor netjes vergoed wordt.

Elke leverancier verkoopt op de energiemarkt de hoeveelheid energie volgens de verwachting van injectie bij alle klanten uit zijn portfolio. Dat doet hij voor ieder uur van de dag, en dat kan op verschillende markten, zoals op de termijnmarkt of op de Day Ahead markt.

Deze voorspelling en de werkelijke injectie liggen vaak sterk uit elkaar en dat verschil vormt de onbalans van de leverancier. De balansverantwoordelijke moet een onbalanskost betalen voor elk moment waarop de werkelijke waarde niet overeenkomt met de forecast. Het is dus erg belangrijk dat je energieleverancier hier steeds transparant over communiceert zodat je geen onaangename verrassingen gepresenteerd krijgt op je eindafrekening.

Bij Yuso kiezen we ervoor om transparant om te gaan met de onbalansprijzen. Onze platformvergoeding is steeds inclusief onbalanskosten. Op die manier omvat het contract en de bijhorende vergoeding steeds de finale opbrengst voor de klant, en wordt er niet achteraf nog een eindfactuur gestuurd. Bovendien beschikken we over een gestandaardiseerde methode om deze onbalanskosten te berekenen en te rapporteren. Dankzij de Belgian Solar Imbalance Cost Index (BSI) kan jij per maand de onbalanskost zien voor PV-installaties in het Belgisch net.

Wil je meer weten over de onbalanskosten en hoe die bepaald worden? Lees dan onze blogs.

Wat met een overschot aan zonne-energie?

Steeds meer bedrijven injecteren hun overschot aan zonne-energie in het net. Het aantal injectiepunten in België stijgt dus voortdurend. Om een voorbeeld te geven: alle zonne-installaties die via Yuso hun energie op het net injecteerden, produceren samen zo’n 100 GWh per jaar!

Waarom extreme hitte extreem voordelig is

Veel zon zorgt voor veel zonne-energie, dat spreekt voor zich. Maar veel zon zorgt ook voor hogere opbrengsten voor zij die zonne-energie injecteren in het net. In tegenstelling met wat je zou verwachten, stijgt de vraag naar stroom tijdens extreem warme dagen. Dat komt omdat mensen bij extreem zonnig weer meer gebruik maken van de airconditioning. Daarbovenop komt nog eens dat het waterpeil bij een hittegolf te laag staat om kolen tot bij de elektriciteitscentrales te kunnen krijgen, waardoor er een verlaagd aanbod van elektriciteit uit fossiele brandstoffen beschikbaar is.

Een hittegolf kan dus ook extreem voordelig zijn voor zij die zonne-energie verkopen aan het net. Een voorbeeld van de prijsstijging voor de consument indien deze zonne-energie levert aan Yuso en waarom dat zo voordelig is, kan je lezen in onze blog over het effect van hitte op zonne-installaties.

Stockeren van extra energie om laadpalen aan te sturen

Yuso werkt samen met Smappee bij het beheren van de slimste laadpalen van West-Vlaanderen op de Snowball-site

 

Sinds de zomer van 2020 stuurt Yuso de Snowball-site aan op de zone Evolis in Harelbeke, vlak naast de E17. Ook monitorings- en laadinfrastructuurbedrijf Smappe heeft daar haar hoofdkwartier. Zij maken gebruik van de nieuwste technieken om efficiënt om te gaan met energie. Zo stockeren zij overschotten van stroom uit het net in een grote batterij waarmee vervolgens de auto’s op de parking van stroom voorzien kunnen worden. Dat is natuurlijk een andere manier om je overschot aan energie te injecteren!

Wist je trouwens dat Yuso meewerkte aan het eerste slimme laadplein van België? Samen met ingenieursbureau Sweco en technologiebedrijf ABB ontwikkelde Yuso het vehicle-to-grid laadplein dat de Sweco-gebouwen van stroom voorziet. Auto’s kunnen op dit slimme laadplein zowel op- als ontladen! Die bidirectionele werking zorgt ervoor dat energie kan worden teruggestuurd naar de energieneutrale gebouwen van de Sweco-site in Zelzate.

Nieuw fiscaal regime voor elektrische bedrijfswagens

Dat deze laadpalen-en pleinen steeds relevanter zullen worden, blijkt ook uit een recente beslissing van de federale regering (mei 2021). Binnen vijf jaar biedt de regering immers enkel nog fiscaal gunstige regimes voor elektrische bedrijfswagens. De meerderheid van de Belgische wagens zijn bedrijfswagens en een aangepaste fiscaliteit in het voordeel van Elektrische Voertuigen (EV’s) zal naar verwachting een sterke impuls geven in de richting van meer elektrische bedrijfswagens op onze wegen. In onze blog zetten we de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje.

 

In onze blog kan je lezen en bekijken wat CEO Stefan Grosjean zelf te zeggen heeft over de slimste laadpalen van West-Vlaanderen. Of lees meer over het eerste slimme laadplein van België in onze blog over de Sweco-gebouwen. Daarnaast kan je meer lezen over het nieuw fiscaal regime voor bedrijfswagens.

Hoe bosbranden kunnen zorgen voor veranderende stroomprijzen

Wist je dat wat er 20.000 km verder gebeurt ook invloed kan hebben op ons weerbeeld? Zo kunnen restanten van Atlantische orkanen voor overvloedige regens zorgen in onze streken. Ook Californische bosbranden kunnen hier hun sporen achterlaten. Bosbranden stoten immers aerosolen uit. Die aerosolen zijn kleine druppeltjes die in de vlambasis ontstaan. Via convectie komen deze kleine deeltjes, bestaande uit koolstof, stikstof en zuurstof, in de hogere atmosfeerlagen terecht. Deze aerosolen vertrooien het licht op een andere manier dan zuurstof-en stikstofmoleculen. Daardoor kunnen ze voor een apart weerbeeld zorgen, zoals een erg rode zonsopkomst en zonsondergang.

Niet enkel ons weerbeeld wordt beïnvloed door de bosbranden aan de oostkust van De Verenigde Staten, ook op de stroommarkt is de invloed merkbaar. De sluier van rookdeeltjes over ons land zorgt namelijk dat er minder instraling is dan gewoonlijk. Aangezien zonne-energie een groot aandeel vormt in de productiemix van België, zien we vervolgens een ander patroon in de stroomprijzen. Zo kan het zijn dat er ’s ochtends en ’s avonds hogere real-time prijzen opgetekend worden. Zo zie je maar dat externe factoren ook invloed kunnen uitoefenen op het verkopen van jouw zonne-energie.

Seizoensmodellen voorspellen het weerbeeld

Seizoensmodellen bieden een sneak peak op het weerbericht van de maand decemberDe real time prijzen op de stroommarkt worden dus beïnvloed door het weerbeeld. Daarom zou het interessant zijn om het weerbeeld voor de komende dagen tot zelfs maanden te kunnen voorspellen. Yuso’s weerman Nicolas Roose deed een poging om het weer voor de maand december 2020 en later ook voor het voorjaar van 2022 (alsook de invloed op de stroomprijzen) te voorspellen. Daarvoor gebruikt hij seizoensmodellen. Die modellen slagen erin om het weertype voor de rest van de maand in te schatten, al kan de uiteindelijke uitkomst nog steeds erg afwijken van deze schattingen aangezien seizoensmodellen slechts een trend weergeven.

Meer weten over de invloed van bosbranden op de stroommarkt en hoe seizoensmodellen kunnen helpen bij het voorspellen van ons weerbeeld? Lees dan zeker de blogposts van onze weerman Nicolas.

Ook noodweer heeft een invloed op de energieproductie

noodweer

De positie van het lagedrukgebied volgens het Amerikaans weermodel GFS.

Van 12 tot 16 juli 2021 woedde in heel België en buurlanden een hevig noodweer. Ook de productie van zonne-en windenergie wordt sterk gedreven door zo’n noodweer. Yuso’s weerman Nicolas Roose hield daarom het weerbeeld deze dagen goed in de gaten. Zijn verklaring voor het hevige noodweer? Een lagedrukgebied dat in het westen van Duitsland tot stilstand kwam en ingesloten werd door een omliggend hogedrukgebied. Daardoor konden extreme hoeveelheden neerslag ontstaan, tot wel 250 mm in Duitsland.

Ook hoogspanningsposten kregen te kampen met de effecten van dit hevige noodweer. Zo werd de post van Elia nabij Pepinster tijdelijk buiten werking gesteld.

 

Meer weten over de totstandkoming van het noodweer in juli of over het effect dat dit noodweer heeft op jouw energieproductie? Lees dan zeker de blogposts van onze weerman Nicolas.

Extra voordelen voor klanten met een energie-injectiecontract bij Yuso

Wie klant is bij Yuso kan steeds profiteren van extra voordelen bij een energie-injectiecontract. Door een energiecontract af te sluiten bij Yuso geniet je bovendien van de voordelen van de variabele uurprijzen voor stroom. Ook voor klanten die reeds een injectiecontract hebben bij Yuso valt er korting te rapen en dat voor leveringscontracten, eveneens tegen variabele stroomprijzen.

Ontdek alles over waarom Yuso’s injectie- en leveringscontracten zo voordelig zijn in de twee blogposts waarin Yuso’s CEO Michel Verschuere alles klaar en duidelijk uitlegt.

Slimme meter ontgoochelt gezinnen die recent voor zonne-energie kozen

Midden januari 2021 kregen voorstanders van de injectie van zonne-energie slecht nieuws te horen. De overgangsregeling die gezinnen moest compenseren voor de vervanging van hun huidige terugdraaiende teller met een slimme meter werd namelijk vernietigd door Het Grondwettelijk Hof. Als producent kan je de overschot aan geproduceerde energie die je op jaarbasis extra injecteert niet meer in mindering brengen op je resterend netto verbruik.

Maar Yuso heeft al een masterplan klaar!

Maar niet getreurd, want aangezien Yuso al jaren gespecialiseerd is in de productie uit AMR meters, zijn we nu volop een regeling aan het uitwerken om jullie te helpen. Yuso lanceert daarom als eerste een dynamische contract voor slimme meters Eens de wet voor de verwerking van kwartiermetingen uit slimme meters is goedgekeurd, kan Yuso je billijk vergoeden voor je geïnjecteerde stroom, én dat terwijl wij er zelf ook groener van worden!

Meer weten over hoe Yuso jou ook kan helpen vergoeden voor je geïnjecteerde zonne-energieoverschotten? Hou zeker onze blogpost in de gaten en ontdek hoe jij toch nog kan profiteren van de afschaffing van de overgansregeling voor terugdraaiende tellers. 

Voordelen van zonne-energie voor iedereen

Niet enkel Yuso-klanten, maar iedereen kan profiteren van zonne-energie. Dat blijkt immers ook uit het rapport “World Energy Outlook 2020” van Het Internationaal Energie Agentschap IEA. Daarin wordt aangegeven dat zonne-energie momenteel wereldwijd de goedkoopste energie is. En dat stemt volledig overeen met Yuso’s visie en wens voor een leefbare planeet. Dit rapport vormt dan ook een echte trendbreuk na eerder aanraden van de IEA om de fossiele generatie van stroom te prefereren.

Lees meer over de resultaten van het IEA in onze blogpost.

De invoering van het capaciteitstarief 

Vanaf 01/07/2022 zal het nieuwe capaciteitstarief van de VREG in werking treden. Dat nieuwe tarief houdt in dat de kosten voor het netgebruik op een andere manier verdeeld zullen worden en dat heeft ook gevolgen voor jou als injecteerder en verbuiker. Een deel van de nettarieven zal dan immers aangerekend worden op basis van de netcapaciteit die op piekmomenten verbruikt wordt. Dit capacteitstarief komt er omdat er een felle elektrificatie wordt verwacht van zowel het wagenpark als de huishoudtoestellen. Die stijging van de belasting op het distributienet zorgt dat er nood is aan dikkere bekabeling van dat net. Het capaciteitstarief zal zo aansturen op een rationeel netgebruik, een betere spreiding waardoor netbeheerders de investeringskosten voor die bekabeling kunnen beperken.

Bekijk hier onze webinar over het capaciteitstarief

Of ontdek het antwoord op de belangrijkste vragen i.v.m. het capaciteitstarief in onze blog.

Je overschot aan energie injecteren op het net lijkt dus een zeer goede zaak te zijn. Weet je echter niet goed hoe je hieraan moet beginnen? Geen probleem Yuso adviseert jou graag. Zo kan jij binnenkort meegenieten van de voordelen van jouw energie-injectie. Zo streven wij naar een toekomst gevoed door duurzame energie! Wij zijn er alvast klaar voor, jij ook?

Nee?

Oei, tijd dat jij eens een kijkje komt nemen bij Yuso. Licht voorgevoel dat we je wel overtuigd krijgen.

Ja?

Zo horen we het graag! Yuso helpt je maar al te graag verder met jouw hernieuwbare energie.

 

Yuso staat jou graag bij! Contacteer ons voor meer info!Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*