Prijspraatje lente 2023

De energiecrisis van vorig jaar zit nog vers in ons geheugen. Midden 2022 werden recordprijzen voor gas- en stroom opgetekend in heel Europa. In onze eerdere mailer hadden we het al over de daling van de energieprijzen sinds toen. Hieronder een korte update vanop de handelsdesk van YUSO.

Yuso en markten

Als klant herinner je je zeker de maandelijkse verrekeningen voor energie van YUSO. Toch stuurt YUSO dagelijks ook een email uit met de prijzen voor de volgende dag. YUSO hanteert in haar contracten steeds de beursprijs voor elk uur van de volgende dag, de zogenaamde dynamische prijzen. Als YUSO-medewerkers deelnemen aan beurzen of events valt het altijd op hoeveel mensen specifiek onze communicatie voor dynamische prijzen elke dag opvolgen. Ook als je geen klant bent, kan je trouwens inschrijven op deze mailer, je moet enkel een my.yuso account aanmaken.

Inhoud van de dagelijkse mailer met dynamische prijzen voor de volgende dag (08/05/2023)

De indexering van onze contracten is natuurlijk niet toevallig: dagelijks zijn YUSO-portfoliomanagers druk in de weer om onze positie op de markten te optimaliseren. YUSO heeft zowel producenten als afnemers van stroom als klanten, voornamelijk in België en Nederland. Ons dynamisch tarief betekende voor dit jaar een goede keuze: daar waar prijzen voor vaste contracten hoog bleven, werd tot begin mei 2023 een gemiddelde van 116.68 EUR/MWh opgetekend, terwijl de kalenderprijs Cal-23 voor vaste contracten op 2023 in december 2022 nog bijna drie keer zo hoog lag…

Rond-de-klok activiteit

De elektriciteitsmarkt is net als bijvoorbeeld de internationale markt voor deviezen (geldmarkt) een 24-7 markt. Dat wil zeggen dat er continu handel is in stroom. Uiteindelijk wil je ook ‘s nachts gebruik maken van elektriciteit, al was het maar voor je wekkerradio. Sinds de deregulering is er dan ook dag-en-nacht een schermenbeurs in werking. Het werkschema bij YUSO is daarop aangepast met een 7-7 ploeg: op elk moment van de dag is er iemand die de portefeuille van YUSO in de gaten houdt. Deze rol wordt specifiek door portfoliomanagers waargenomen.

Portfoliomanagers zien toe op het evenwicht van YUSO’s portefeuille als evenwichtsverantwoordelijke, maar ook op geautomatiseerde processen daarrond en rond de groeiende asset-portfolio van YUSO. Recent werden meerdere grote batterijparken in gebruik genomen binnen onze portefeuille en ook deze vergen aandacht vanwege mensen en systemen.

Marktevolutie 2023 en vooruitblik

In het algemeen zijn de prijzen voor stroom sterk gedaald sinds vorig jaar, althans de zogenaamde dynamische prijzen. Wel is het zo dat de beschikbaarheid aan zonne-energie vorig jaar met bijna 15 procent is gestegen in België. Daardoor is het prijsverschil tussen de ochtend- en avondpiek, waar gascentrales grotendeels de prijs zetten, en uurprijzen op de namiddag sterk toegenomen. Het is een zaak van vraag en aanbod, die voor stroom natuurlijk constant geldt.

Uurprijzen voor België begin mei 2023 (Bron: https://yuso.be/market-data/)

Door deze sterke toename in hernieuwbare capaciteit is echter ook de variabiliteit in real-time prijzen toegenomen. De zogenaamde onbalansprijzen vertonen steeds vaker bokkesprongen. Het is niet altijd mogelijk de beschikbaarheid van zonne- en windenergie perfect te voorspellen en daarom moeten Elia in België en TenneT in Nederland als Transportnetbeheerder (TSO, TNB) steeds bijspringen om de aanbod/vraag balans in evenwicht te houden. Daar worden dan aan alle evenwichtsverantwoordelijken zoals YUSO onbalansprijzen voor gehanteerd, en die bereikten bijvoorbeeld op 2 april een jaarlijks maximum van 2000 EUR/MWh door een tekort aan stroom als gevolg van bewolking in België. Voorts is het ook zo dat dezelfde onbalansprijzen vaker negatief zijn: Je wordt dan tijdelijk beloond om te verbruiken!

Onbalansprijzen voor België (Elia) tussen 1 en 3 april 2023 (Bron: https://yuso.be/market-data/)

In het algemeen kunnen we voor 2023 stellen dat prijzen gemiddeld véél lager liggen dan pakweg 9 maanden geleden, maar dat tegelijkertijd de volatiliteit in real-time prijzen is toegenomen. Dat laatste vertaalt zich in hogere onbalansvergoedingen, ook in YUSO contracten maar anderzijds heeft dat een positief effect op de haalbaarheid van energieopslag in jouw bedrijf.  Als je daar meer over wil weten, doe dan de B-Sneltest.Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*