Energiedelen

Net als het capaciteitstarief werd vanaf 1 januari 2023 ook het concept van energiedelen ingevoerd. We maken na enkele maanden eens een evaluatie van deze regeling die bedrijven toelaat onderling geproduceerde energie uit te wisselen.

Energiedelen in een notendop:

Energiedelen gaat uit van de live uitwisseling (in wezen uitwisseling per kwartier) van hoeveelheden energie geïnjecteerd versus afgenomen. Er is dus steeds kwartiermeting vereist, als je een terugdraaiende teller hebt lukt het dus niet!  Er zijn verschillende manieren waarop energiedelen kan worden opgezet, maar de meest voor de hand liggende manier tussen bedrijven is de peer-to-peer (P2P) verkoop. Op die manier kunnen twee bedrijven A en B onderling energie uitwisselen wanneer bijvoorbeeld bedrijf A over zonne-energie beschikt en bedrijf B niet. Indien bedrijf A injecteert over een kwartier gemeten terwijl bedrijf B over datzelfde kwartier verbruikt, laat energiedelen toe dat de overlappende hoeveelheid energie direct tussen bedrijf A en B wordt uitgewisseld (hoewel virtueel natuurlijk) én gefactureerd kan worden.

Als een groep van bedrijven bijvoorbeeld over een logistiek centrum beschikt met veel dakoppervlakte terwijl andere vestigingen huurpanden zijn met weliswaar ook een kwartiergelezen meter, maar geen eigen dakoppervlakte, kan P2P energiedelen handig zijn, ook al gaat het binnen dezelfde groep over verschillende rechtspersonen (BTW-nummers).

Hoe loopt het nu met energiedelen na iets meer dan vier maanden proefdraaien?

Het is duidelijk dat energiedelen pas mogelijk is wanneer zowel de producent als afnemer over een kwartiergelezen meter beschikken. Dat kan een industriële meter zijn (Automatic Meter Read, AMR) maar dus ook een digitale meter (Digital Meter Read, DMR) voor zover deze laatste ingesteld is voor kwartierlezing (regime 3). Je meldt energiedelen best aan je afnemer van injectie en/of leverancier van stroom. Of je nu de rol van producent of verbruiker opneemt binnen energiedelen, de leverancier kan kosten aanrekenen voor dit schema gezien er ook voor hem meer administratie aan te pas zal komen. Verder dien je na toestemming van de VREG ook de groep van bedrijven te configureren op mijn.fluvius.be.  Daarna verzorgt Fluvius in de maandelijkse hoeveelheid van de overlappende hoeveelheden stroom die dan tussen de bedrijven A en B worden afgerekend. Hier is bedrijf A de verkoper (schrijver van de deelfactuur P2P) en bedrijf B de koper ervan.

Is het nu voordelig om aan energiedelen te doen?

We zullen even buiten beschouwing laten dat het afwikkelingsproces voor zowel Fluvius als leveranciers en aankopers van injectie niet zo eenvoudig is.  Ook is het zo dat energiedelen dus enkel betrekking heeft op de energiecomponent van de factuur en niet op de netkosten: Deze laatste blijven dezelfde als zonder energiedelen en zijn vooral hoog dus voor afname.  Wel is het dus zo dat er een voordeel is wanneer sommige bevriende bedrijven je energie willen verkopen aan een interessant tarief, dat maakt energiedelen natuurlijk mogelijk. De opportuniteitskost voor energiedelen is wel wat je injectieklant betaalt voor zonne-energie (of windenergie) die je anders op het distributienet injecteert.

Administratief is het opzetten van P2P dus een hele boterham. Het kan ook eenvoudiger door gewoon netting toe te passen, wat financieel hetzelfde betekent. Het enige verschil in netting tussen bedrijven is dat principieel YUSO voor netting zowel het injectie- als afnamepunt (bedrijven A én B in het voorbeeld) in portefeuille dient te hebben en dat beiden dus eveneens aan kwartierlezing onderworpen zijn. Raadpleeg ook zeker de infopagina van Fluvius over de verschillende aspecten van energiedelen.

Wat als ik verbruiker ben maar naar een producent zoek?

Als je als energieverbruikend bedrijf naar een partij op zoek bent die in energiedelen wil stappen om je energie te leveren uit hun productie dan kan je altijd contact opnemen met YUSO. Op regelmatige basis vragen producenten in onze portefeuille naar referenties om hetzelfde te doen. We kunnen je steeds doorverwijzen naar dergelijke partijen, maar komen verder niet tussen bij het onderhandelen of opstellen van het contract.  Wel ben je bij YUSO natuurlijk steeds aan het juiste adres voor de transparante afrekening van al je energiestromen, natuurlijk.

Wil je meer weten over netting? Contacteer ons!Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*