Een slimme laadpaal voor jouw bedrijf?

Elektrische Voertuigen: een écht groeiverhaal!

Slimme laadpaal Bloomberg

Elektrische Voertuigen (EV’s) zitten wereldwijd in de lift. Het marktagentschap Bloomberg meldt dat de wereldwijde verkoop ervan in 2017 toenam tot 1,1 miljoen voertuigen. De voorzichtigste prognoses spreken van een wereldwijd EV park van 25 miljoen verkochte voertuigen in 2025, dus al binnen zeven jaar! Hetzelfde agentschap voorspelt trouwens een verdere toename tot 30 miljoen stuks in 2030 omdat de kost ervan tegen die tijd onder deze van klassieke voertuigen met een verbrandingsmotor zal vallen. Dit laatste heeft alles te maken met de afnemende kost van – vooral – batterijtechnologie en voorts met de te verwachten toename aan concurrentie binnen dit mobiliteitssegment. Geen enkel van de grotere autoproducenten kan zich vandaag nog veroorloven geen EV’s in zijn gamma te introduceren, laat staan deze markttrend te negeren…

 

Wat betekent dit nu voor onze stroomvoorziening?

Elk elektrisch voertuig moet geregeld worden opgeladen. Dus is de trend waarbij wagens met verbrandingsmotoren worden vervangen door EV’s er één waarbij het verbruik van fossiele brandstoffen (diesel, benzine, etc.) vermindert, maar het stroomverbruik toeneemt om in onze mobiliteit te voorzien. Bijgevolg betekent een afname in de behoefte aan fossiele brandstoffen voor mobiliteitsdoeleinden een toenemende belasting van het elektriciteitsnet. Minder CO2 uitstoot misschien, dat wel, maar wel een uitdaging om stroomvoorziening beter te beheren!

Slimme laadpaal McKinsey

Een recente studie van het consultancybedrijf McKinsey gaat dieper in op het hoe en waarom van de gestegen belasting van het stroomnet. Het voorbeeld van Duitsland wordt in diepte bekeken om na te gaan wat de bijkomende belasting van het stroomnet door het laadproces van een toenemende fleet aan EV’s precies betekent. Wees gerust, er is geen doemscenario te verwachten ten gevolge van de overstap naar elektrische mobiliteit! In vergelijking met het huidige stroomverbruik zal de totale behoefte aan elektrische energie voor het opladen van EV’s namelijk niet dramatisch stijgen. McKinsey verwacht in het geval van Duitsland een stijging van 1% tegen 2030 en ‘slechts’ 5% tegen 2050.

 

De noodzaak voor een goed georganiseerd laadproces

De precieze timing van het laadproces kan volgens McKinsey wel een probleem betekenen. De meeste toegenomen behoefte aan stroom voor het opladen van elektrische voertuigen is te verwachten tijdens de nu reeds sterke ‘avondspits’ op het stroomnet. Naar verwachting zullen de meeste EV’s opgeladen worden tussen 18 en 23u ’s avonds, waar het stroomnet nu reeds een grote belasting ondervindt. Om dit te simuleren ging McKinsey uit van een agglomeratie van 150 huishoudens waarbij 25% van de wagens elektrisch aangedreven werd. Omdat huishoudens nu eenmaal een typisch gedragsprofiel vertonen zullen de meesten ongeveer op hetzelfde tijdstip van het werk terugkomen en meteen de wagen beginnen opladen. In dat scenario zou voor deze controlegroep het piekverbruik met meer dan 30% kunnen toenemen, wat zeker in de winter het risico op een blackout sterk kan doen toenemen.

 

Goedkoper laden? Hoe dan?

De case die hier op basis van het McKinsey rapport wordt gemaakt is dat het ‘impulsief’ laden van EV’s te veel risico’s voor de toekomstige stroomvoorziening inhoudt, ook al omdat het stroomnet nu al onder druk staat. Het piekverbruik in de avondspits reflecteert zich sedert jaar en dag in het voorkomen van extreme prijspieken op deze uren. Het is dan ook in de directe interesse van je portemonnee om het laadproces beter af te stemmen op de marktprijzen, zeg maar om een ‘slim laadproces’ uit te werken.

 

De slimme laadpaal, hoe werkt het?

De slimme laadpaal van het type dat Yuso samen met Elegis en MobilityPlus in gebruik nam op de parking van Ugent campus Oostende is een antwoord op twee belangrijke evoluties. Ten eerste is er het toegenomen aantal EV’s, een trend welke zich de komende jaren zal doorzetten. Ten tweede is er de noodzaak voor een ‘actieve sturing’ zoals hierboven uitgelegd, welke zich toespitst op het afstemmen van het laadproces van EV’s met de realiteit van de stabiliteit en prijzen voor stroom. De energietransitie vereist dus dat verbruik en productie van elektriciteit in toenemende mate op elkaar worden afgestemd door middel van een ‘slimme beslissingslaag’ met behulp van computers voortdurend zorgt voor het evenwicht tussen vraag en aanbod van stroom.

Slimme laadpaal GreenBridge MobilityPlus Elegis Yuso

Ook al zijn prijzen voor elektriciteit in het algemeen hoog, toch zijn er ook momenten waarop het net met een overschot van elektrische energie te kampen heeft. Bijvoorbeeld op tijdstippen van overschotten in wind- en/of zonnestroom komt het voor dat de economische waarde van stroom erg laag is, zelfs negatief. Negatieve prijzen duiden altijd op een markt die slecht functioneert maar het plaatje wordt wel héél bont in het geval van een stroommarkt waar elektriciteit elk kwartier een andere prijs toegekend krijgt. Ten tijden van grote stroomoverschotten krijg je vaak bijna niets voor je stroomoverschot en bij negatieve prijzen moet je er zelfs voor betalen om je stroom alsnog kwijt te kunnen! Waarom dan niet op zo’n tijdstippen een EV opladen? Dat is nu net wat een slimme laadpaal doet, net die laadperiodes selecteren waar stroom op het net het goedkoopst is!

 

Wat levert een slimme laadpaal nu op?

Slimme laadpaal GreenBridge MobilityPlus Elegis YusoVeel van de wagens op onze wegen zijn bedrijfswagens die werkgevers voorzien voor hun personeel. De trend naar meer EV’s heeft dan ook directe gevolgen voor de noodzaak voor meer laadinfrastructuur. In toenemende mate zullen er laadpalen worden geïnstalleerd op de parkings bij grotere bedrijven die de EV trends ook aanvoelen in hun fleet. Meer EV’s in het wagenpark betekent een echte win-win voor zowel werkgevers en werknemers en voor het milieu. Werkgevers kunnen zowel qua image als op het vlak van extralegale voordelen scoren, terwijl werknemers genieten van de verminderde mobiliteitskost door allerlei stimuli voor EV’s bijvoorbeeld voordeel alle aard. Tot slot wint ook de natuur bij dit alles. Meer EV’s op onze wegen betekent minder CO2 uitstoot en daar vaart het klimaat nu eenmaal wel bij!

Door een slimme laadpaal in te zetten voor jouw fleet kies je niet alleen bewust voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem maar tevens voor een goed rendement. Door het actief sturen van het laadverbruik van de laadpaal kan je de stroomkost sterk verlagen en – in het geval je bedrijfsdak van zonnepanelen werd voorzien – ook het rendement van een investering in hernieuwbare energie verder verhogen. Een goed gedimensioneerde laadpaal bij je fleet en stroomvoorziening verdient zichzelf al binnen een paar jaar terug!

Yuso staat jou graag bij bij je keuze voor een slimme laadpaal, contacteer ons voor meer info!

Wist je trouwens dat niet alleen elektrische voertuigen in de lift zitten, maar ook persoonlijk elektrisch vervoer? Check het artikel van Boundmotor over de stijgende populariteit van segways, scooters en elektrische skateboards!

 

 

 Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*