Alles elektrificeert, ook je open haard!

Waarom elektriciteit aan de basis ligt van de energietransitie: een interview met Bert Verplancke en Alexander De Wolf van Flamelusion

Het “Clean Energy Package” van de EU uit 2019 voorziet in een reeks verplichtingen voor haar lidstaten om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te behalen. Deze maatregelen omvatten onder meer streefdoelen voor het implementeren van hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie en biomassa) maar ook richtlijnen voor de energie-efficiëntie in gebouwen.

De recentere krantenkoppen zijn het erover eens: de beslissingen tot het vermijden van catastrofale klimaatverandering zullen we straks allemaal gaan voelen. Zo zullen onder andere verbrandingsmotoren volledig verdwijnen en zullen extra heffingen op brandstof de overschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen moeten versnellen. Natuurlijk zijn er voor- en tegenstanders, maar er is geen twijfel dat we actie dienen te ondernemen!2030 is nu!

Elektrificatie van energieproductie en transport is een trend die eigenlijk al een tijdje aan de gang is. Zo investeerde de Vlaming de laatste 15 jaar in zonne-energie en is de vraag naar elektrische voertuigen niet meer te stuiten.

Diezelfde elektrificatie zet zich echter ook verder in sectoren waarvan je het niet meteen zou verwachten…

De energietransitie wordt voor iedereen voelbaar

We hadden over deze energietransitie en de gevolgen ervan een gesprek met Bert Verplancke, zaakvoerder van Verplanckehaarden uit Waregem, en Alexander De Wolf, beiden bestuurder en oprichter van Flamelusion.

De klassieke sector waar Berts familiebedrijf in actief is, komt door de verschillende regelgeving en normering onder druk te staan.  Denk daarbij aan de gestegen kosten voor allerhande brandstoffen. Dit gaat (nog) niet in die mate op voor hout, wat dus het gebruik van haarden of kachels voor  verwarmingsdoeleinden eerder aanmoedigt, maar toch is het ook in deze sector noodzakelijk om vooruit te kijken en te blijven innoveren.

Elektrische haard - Flamelusion

Begin 2020 richtten Bert Verplancke en Alexander De Wolf daarom een nieuwe vennootschap op die zich toespitst op onderzoek, ontwikkeling en verkoop van exclusieve holografische haarden: Flamelusion – The Electric Fire. Daarbij kunnen ze rekenen op de stevige gefundeerde zakelijke expertise en ondersteuning van Chris De Wolf.

Flamelusion logo

Het begon met een typisch Belgisch familiebedrijf:

“Het verhaal begon voor mij vele jaren geleden”, zegt Bert. In 2001 nam ik het familiebedrijf over van mijn vader. De aanpak werd verder geprofessionaliseerd en uitgebouwd met onder meer het optrekken van een nieuw bedrijfspand met productie- en toonzaal in Waregem. “In de tijd dat mijn vader het bedrijf runde, ruwweg van de jaren 70 tot en met 90 was er met de constructie van open haarden veel hand-, smeed- en laswerk gemoeid”, verklaart Bert.

Baksteen in de maag

Naast vooral maatwerk werd de firma ook dealer van verschillende merken van haarden, zowel gas- als houtverbranding, inbouwcassettes en houtkachels. “We hebben een stevige technische reputatie in de sector en we mogen naast diverse buitenlandse projecten ook het Belgische Hof tot onze klanten rekenen”, zegt Bert met enige trots. “Een Belg staat nog steeds bekend voor zijn baksteen in de maag en hij blijft daarbij zeker ook een grote affiniteit met haarden behouden.”

De haard is de ziel van het huis

“Dat klopt”, gaat Alexander verder, “Een haard blijft de ziel in de ruimte, of het nu de woonkamer, de leefkeuken, de poolhouse, bureau of ontspanningsruimte is, rond de haard zoeken familie en vrienden elkaar op, wordt er gelachen, gepraat…  Vuur is een oerelement, ingebakken in ons DNA waar we ons altijd tot aangetrokken voelen.”

Flamelusion The Electric Fire Yuso

Innovatie is investeren in de toekomst van je bedrijf

Uitdagingen en opportuniteiten

“De haardensector werd in de laatste tien jaar met heel wat uitdagingen geconfronteerd die op zich een basis hebben gelegd voor onze innovatie”, verklaart Bert. “Er is ten eerste een algemene bewustwording rond koolstofuitstoot en die heeft natuurlijk ook een invloed op de reputatie van de klassieke haard. Bovendien zijn er de uitstootnormen voor fijnstof. Bij de term fijnstof denkt iedereen misschien eerst aan dieselwagens, maar open houtverbranding is eveneens een belangrijke bron van verslechterde p40- en lagere fijnstofwaarden. Daarbij is er soms ook het aspect van geurhinder voor de buurt”, legt Bert uit. “Dat kan je nooit oplossen met bijvoorbeeld het plaatsen van een fijnstoffilter.”

“Om te kunnen blijven voldoen aan die streng opgelegde maatregelen inzake uitstoot en fijnstof werden de producenten genoodzaakt om hun toestellen aan te passen. Daarbij moest onder meer de temperatuur in de verbrandingskamer geoptimaliseerd worden. Dit resulteerde in de gesloten hoogrendementstoestellen die we vandaag kennen. Echter gezien ook de normen voor isolatie in de nieuwbouw en renovatie dermate verstrengd zijn, wordt de hitte die deze hoogrendementstoestellen produceren vaak als storend ervaren….”, verklaart Bert.

“Voeg daar ook nog aan toe”, gaat Alexander verder, “dat in een doorgedreven urbanisatie vaak geen aansluitingen meer zijn op het aardgasnetwerk, maar dat daar veelal uitsluitend via warmtepomp gewerkt wordt. Dat zet eveneens de installatie van een gashaard onder druk.”

“Zo zie je maar: heel wat uitdagingen die overigens ook opportuniteiten bieden”, besluit Alexander.

De esthetisch elektrische haard

“Ongeveer vijf jaar geleden kwam ik met het idee om zelf een elektrische haard te ontwerpen”, vertelt Bert.“De elektrische haarden die vandaag op de markt zijn voldeden niet aan mijn esthetische standaard maar ook niet aan die van mijn klanten en architecten. Ik ben ingenieur en ontwierp en produceerde dan ook mijn prototypes zelf. Ons uitgangspunt: een holografische haard die alle elementen van de echte open houtverbranding omvat en die simpelweg aan te sluiten is op het elektriciteitsnet.”

Toen we Bert en Alexander interviewden in de toonzaal in Waregem waren wij alvast onder de indruk van de Flamelusion. Het mooie vlammenbeeld en alle daarrond horende elementen (rook, geknetter, vuurspatters, gloed, …) zijn dermate realistisch dat de Flamelusion bijna niet te onderscheiden valt van een echte open haard.

Hun slogan is echt wel terecht: Flamelusion is The Electric Fire…!

Comfort zonder nadelen

Alexander voegt toe: ”Het mooiste aspect aan deze haarden is dat je het comfort van een open haard krijgt zonder de nadelen.

Warmte kan bekomen worden door het aanschakelen van een infrarood warmtepaneel van maximaal 1500 Watt. De haard zelf verbruikt slechts 60 Watt. Vlug gerekend: in verbruik bedraagt dit ongeveer 2 cent per uur zonder warmtepaneel en 25 cent per uur met warmtepaneel, want stroom is door allerhande heffingen en taksen natuurlijk ook een duur goed geworden.

Bovendien is er geen schoorsteenkanaal nodig, geen onderhoud, geen aankoop van hout of gas, geen toevoer van verse lucht, geen convectie, geen brandvrije inwerkingen…  Dat alles doet besluiten dat de kostprijs voor een Flamelusion zeer aantrekkelijk is ten opzichte van de installatie van een traditionele hout- of gashaard.”

Simpel in gebruik: Plug, Play & Enjoy!

Het gebruik van de Flamelusion is zeer simpel: Plug & Play. De Flamelision kan makkelijk op een gestuurd stopcontact aangesloten worden. “Beauty lies in simplicity”, besluit Alexander. En wij van Yuso kunnen dit niet mooier verwoorden…

“Ook de sector reageert zeer enthousiast op de Flamelusion. Het overgrote deel van de verdelers voelt de markt veranderen en is dan ook op zoek naar innovatie die de continuïteit van hun bedrijf kan garanderen”, zegt Alexander.

Begin dit jaar begonnen we onze verkenningsronde en het enthousiasme bleek zeer groot. Momenteel hebben we diverse exclusieve partners in Vlaanderen, maar ook in Nederland en Duitsland. Er lopen eveneens contacten met Zweden, Frankrijk, Denemarken en Tsjechië”, vertelt Alexander nog.

Flamelusion in connectie met Yuso

Met Yuso werk ik al een achttal jaar samen”, zegt Bert Verplancke van Verplancke haarden. “Ik ben misschien niet meteen energiespecialist maar ik vond hun concept van meet af aan zeer vernieuwend. De groene insteek van het bedrijf, gecombineerd met hun grondige kennis op vlak van energie-opslag was voor mij een groot pluspunt.  Dankzij hun technologie en aanbod kon ik het jaarlijks verbruik in mijn bedrijf tot een minimum herleiden”, vertelt Bert. “Ik beschik over zonnepanelen en de combinatie met een passende bedrijfsbatterij herleidt mijn netto energiefactuur op jaarbasis tot nagenoeg nul”, voegt hij er nog aan toe.

“Een groen stroomcontract gecombineerd met de Flamelusion lijkt me een zeer goede keuze en zeker ook de beste voor de komende generaties”, besluiten Bert en Alex unaniem. Een statement dat we bij Yuso alleen maar kunnen bijtreden.

Ben jij ook geïnteresseerd in de Flamelusion in combinatie met een groenestroomcontract bij Yuso? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij bezorgen je vrijblijvend een offerte op maat.Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*