Eén jaar batterijopslag: Een terugblik…

Ongeveer een jaar geleden werd bij de firma Filclair Serren Industry NV te Waregem en in samenwerking met Yuso een opslagsysteem voor zonnestroom in gebruik genomen. Omdat we goed beseffen dat papieren businessplannen nogal eens kunnen afwijken van de realiteit gingen we eens bij zaakvoerder Yves Vanwynsberghe langs om naar zijn ervaringen na één jaar batterijopslag te luisteren… En wat blijkt: Yves is best wel tevreden met zijn investering!

Zonnepanelen als dakbedekking?

Zoals vele andere KMO’s in Vlaanderen installeerde Filclair Serren Industry NV in 2009 een zonnepark op het dak van het bedrijf. Filclair is een metaalverwerkend bedrijf dat serres op maat maakt voor bijvoorbeeld tuinbouwliefhebbers. Op het dak van de vestiging in Waregem werd in totaal voor 270 kWp aan amorfe PV panelen gekleefd op een PVC onderlaag; “… dit liet ons toe in de financiering te voorzien van de dakvernieuwing die zich in 2009 opdrong…”, zegt Yves Vanwynsberghe. “Door het platte dak van onze kantoren en werkplaats van PV panelen te voorzien kon ik zowel in eigen energieproductie voorzien als de hoge kost van een dakvernieuwing drastisch verlagen.”. “Over de voorbije jaren heeft deze PV installatie ook een mooi rendement opgeleverd”.

Wat te doen met de overtollige zonne-energie?

In het geval van Filclair serren is de beschikbare zonne-energie uit het PV systeem niet altijd in evenwicht met het lokaal verbruik. “Wij hebben een eigen extrusielijn die alle beschikbare zonnestroom verbruikt wanneer ze draait”, zegt Yves, “maar deze is niet continu in gebruik…”. Behalve in dat geval is er op zonnige dagen dus steeds een overschot aan zonne-energie. Filclair Serren Industry NV heeft sedert 2012 Yuso als injectieklant hiervoor. “Ik vond het een mooi verhaal, een gespecialiseerde aankoper van zonne-energie die heldere maandelijkse overzichten uitgeeft en een correcte prijsformule hanteert”, aldus Yves.

“Begin vorig jaar kwam Yuso langs met een voorstel om aan energie-opslag te voorzien bij mijn bedrijf”. “In plaats van overtollige zonnestroom op het net te injecteren stelden ze voor deze op te slaan waardoor ik ook ‘s nachts zonnestroom kan gebruiken”, zegt Yves. Op basis van onze berekeningen stelden we voor dat Yves zou investeren in een redoxbatterij met een capaciteit van 100 kWh. Dit paste perfect in het productie/verbruikspatroon van Filclair Serren Industry NV en stond garant voor een optimale inzet van elke geïnvesteerde Euro.

Wat vergt de installatie van een opslagsysteem?

Yves besliste zelf in batterijopslag te investeren en dit voor een kleine 50.000 Euro. “Op basis van de detailberekeningen van Yuso impliceerde deze investering een terugbetaaltijd van ongeveer 7 jaar, waarbij het grootste voordeel bestond in het vermijden van netkosten en heffingen op aankoop van stroom van mijn leverancier”, zegt Yves. “Bijkomend stelde Yuso voor mede te investeren in het systeem in ruil voor het gebruik van flexibiliteit wanneer er op het net een tekort aan stroom ontstaat”. Yuso heeft voor deze installatie het recht de batterij onder voorwaarden te ontladen wanneer er in België een globaal tekort aan stroom is en hoogspanningsnetbeheerder Elia dus hoge vergoedingen hanteert. “In ruil betaalt Yuso een maandelijks forfaitair bedrag en krijg ik een dashboard ter beschikking dat een overzicht biedt van de belangrijkste parameters van de batterij”, aldus Yves.

Eind juni 2016 was het dan zover, het opslagsysteem in de vorm van een kleine container werd geleverd en geplaatst bij Filclair serren, zie foto. Het opslagsysteem was van het zogenaamde redox-flow type wat erg robuust is. “Je kan deze batterijen volledig op- en ontladen en de energie woor langere tijd bewaren omdat het eigenverbruik van de installatie minimaal is”. “De werking bestaat in het pompen van een soort vloeistof door membraancellen (zgn. stacks) waardoor stroom wordt opgewekt of opgeslagen”, zegt Yves.

Yves opteerde deze installatie binnen in het gebouw een plaats te geven alhoewel het ook buiten had kunnen blijven staan. “Na de installatie werd nog een geluiddemper op het koelsysteem geplaatst, waardoor het opslagsysteem vrijwel geruisloos werkt”. “Er was ook mogelijkheid tot directe koppeling met de hoofdverdeelkast op de locatie waar de flow batterij in het gebouw staat, waardoor de verliezen binnen in het gebouw minimaal zijn”.

Wat brengt het nu op na een jaar?

“Tot nog toe kloppen de prognoses perfect en liggen zelfs deels boven de verwachting”, zegt Yves. “Energieverbruik is voor mijn bedrijf een belangrijke kost en daarom houd ik de boekhouding hiervan nauwlettend in de gaten”. Ik installeerde een tweetal jaar geleden ook overal LED lampen in mijn bedrijf en vorig jaar dus een opslagsysteem”. Voor Filclair Serren NV betekent het opslagsysteem een bijkomende energetische besparing van iets meer dan 20 MWh per jaar, waardoor het bedrijf nog maximaal 60 MWh per jaar bij een leverancier moet aankopen. “Rekening houdend met de netkosten op verbruik en de flexibiliteitsvergoeding betaald door Yuso ziet het er inderdaad naar uit dat de prognoses correct waren”. “Er zijn nu zelfs maanden waarvoor mijn factuur voor geleverde stroom minder dan 50 Euro bedraagt, en dit voor een grotere KMO als de onze!” Ik ben dus zeker tevreden over deze investering; Ze brengt in alle geval véél meer op dan een spaarrekening bij de bank (lacht)”.

Hoe moet het nu verder met energieopslag in Vlaanderen?

Een koolstofarme samenleving en een bewuste keuze voor hernieuwbare energie staan hoog op de agenda van de regering. In zijn septemberverklaring had onze Minister-President Geert Bourgeois het letterlijk over energieopslag:

“ We gaan voluit voor wind- en zonne-energie, maar de wind waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd. Batterijopslag van hernieuwbare energie is een grote uitdaging. Batterijen kunnen dure investeringen in de versterking van het elektriciteitsnet vermijden. We zullen daarom investeringen in de plaatsing van batterijen stimuleren. En natuurlijk blijven we investeren in groene warmte, want ook hier is er nog veel potentieel.”, aldus Geert Bourgeois.

Het ziet er dus naar uit dat batterijopslag bij zowel KMO’s en particulieren in de nabije toekomst een duwtje in de rug zullen krijgen; Daar waar deze voor sommige toepassingen reeds een interessante investering betekenen, zoals bij Filclair Serren Industry NV te Waregem.

Bij Yuso staan we alvast te popelen om deel uit te maken van dit nieuwe hoofdstuk in het boek van de energietransitie aan de hand van batterijopslag!Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*