Alles wat je moet weten over batterijen voor hernieuwbare energieopslag

Batterijen: de oplossing van de toekomst

Jij bent geïnteresseerd in batterijen, groene energie en hernieuwbare energieopslag? Dan ben je hier bij Yuso aan het juiste adres. Yuso is immers uitgegroeid tot een belangrijke speler op de energiemarkt en is sinds 2012 actief in Nederland, België en Zwitserland. Yuso is gespecialiseerd in het inkopen van overtollige zonne-energie, het leveren van groene stroom en het aansturen van kleine en grote opslagsystemen. Daarnaast faciliteert Yuso de uitwisseling van hernieuwbare energie tussen verschillende partijen zodat zij op een voordelige en transparante manier de markt kunnen opvolgen. Kortom, dé expert in batterijen.

Aangezien batterijen de oplossing zijn voor de onevenwichtige energielevering door hernieuwbare bronnen ondersteunt Yuso bedrijven in het zoeken naar de beste batterijoplossing op maat. Verschillende opslagsystemen zijn mogelijk en wenselijk, van kleine eigen opslagsystemen of thuisbatterijen tot megabatterijen. Elk project vraagt om een specifieke eigen aanpak. Hieronder wordt meer in detail toegelicht welke batterijen waar en wanneer wenselijk zijn en waarom.

Batterijen voor zonne-energie

batterijen

 

Vele bedrijven zijn er al mee bezig: zonnepanelen installeren op het dak om een hoger rendement te realiseren. Het voorzien van een eigen energieproductie spreekt dan ook tot de verbeelding. Helaas komen hier af en toe ook onvoorziene problemen bij kijken. Zo kan het zijn dat de beschikbare zonne-energie niet altijd in evenwicht is met het lokaal verbruik en dat er bij een opeenvolging van enkele zonnige dagen een overschot aan zonne-energie ontstaat. Hier komen de batterijen voor zonne-energie in het verhaal. Door een eigen opslagsysteem te voorzien in plaats van zonnestroom rechtstreeks op het net te injecteren, is het mogelijk om bijvoorbeeld ook ’s nachts zonne-energie als stroombron te gebruiken. Met een batterij-opslagsysteem ben je dus onafhankelijk van het distributienet. Daarnaast functioneert het systeem ook als een noodgenerator bij een elektriciteitspanne waardoor de toestellen op het eigen netwerk toch operationeel blijven.

Energiekosten wegen bij veel bedrijven erg door en door zonne-energie op te slaan via een eigen batterijsysteem, is het mogelijk om voortdurend flexibel in te spelen op de markt en een transparant overzicht te krijgen van de kosten. Wanneer je voor een batterij-opslagsysteem kiest, voorziet Yuso de batterij die het best aansluit bij de noden van een specifiek bedrijf, zoals in het geval van Filclair Serren Industry NV die optimaal gebaat is met een investering in een redoxbatterij. Elk bedrijf vraagt om een specifieke oplossing op maat. Een ander bedrijf, zoals VerplanckeHaarden, is bijvoorbeeld meer gebaat met een kleinere lithium-ion batterij.” “Ik beschik over zonnepanelen en de combinatie met een passende bedrijfsbatterij herleidt mijn netto energiefactuur op jaarbasis tot nagenoeg nul”, getuigt Bert Verplancke van VerplanckeHaarden.

Door de slimme inzet van batterijen voor zonne-energie kan een bedrijf op termijn erg veel besparen. Ook België zal batterijen voor de opslag van wind- en zonne-energie meer gaan stimuleren waardoor KMO’s en particulieren dus zeker in de toekomst zullen kunnen baten van een batterijopslagsysteem voor hun hernieuwbare energie.

Wil je graag meer weten over onze batterijen voor zonne-energie?

Of lees in deze twee blogposts hoe we Filclair Serren Industry NV geholpen hebben om hun zonne-energie rendabeler te maken met een batterijoplossing op maat.

We hielpen VerplanckeHaarden met een batterijoplossing op maat, maar ook zij brachten een innovatieve & duurzame oplossing op de markt: ontdek alles over de elektrische haard van de toekomst.

Intelligent gestuurde (thuis)batterijen

batterijen

Om in te spelen op de veranderende markt, waarbij er steeds meer wordt ingezet op CO2-vrije energie, is een eigen batterij ideaal. Zoals reeds aangehaald kan zonne- en windenergie die je op het moment zelf niet gebruikt, worden opgeslagen voor later gebruik. De zelfconsumptie van jouw installatie wordt zo verhoogt en de installatie injecteert bovendien minder energie in het net, beiden positieve punten voor de distributiekosten. Daarbij zorgt een intelligente sturing van thuisbatterijen dat je op het juiste moment goedkope energie van het net kan opslaan om dan op duurdere momenten in te zetten als buffer.

Battery Supplies, batterij-expert uit Deerlijk, ontwikkelde zo een volledig nieuw gamma industriële Lithium-ionbatterijen: de AQLITH ESS batterijen. De batterijen beschikken over een eigen sturing en zijn prijstechnisch interessant. Yuso zorgde vervolgens voor de aansturing van deze batterijen via het intelligente My Yuso platform waarop alle data over energiestromen en besparingen wordt gevisualiseerd. Deze aansturing houdt niet enkel rekening met de weersomstandigheden, maar ook met de huidige en toekomstige energieprijzen op diverse markten. Deze intelligent gestuurde batterijen werden reeds uitgetest in een realistische labosetting in samenwerking met de onderzoeksgroep EELAB/Lemcko van de universiteit Gent. Dit zorgde ervoor dat deze batterij en de intelligente sturing in heel korte tijd gecommercialiseerd konden worden.

Ook op zoek naar intelligent gestuurde batterijen? Yuso zorgt voor jouw batterijoplossing op maat.

Wil je meer weten over intelligent gestuurde (thuis)batterijen? Lees er alles over in onze blogpost over intelligent gestuurde opslagsystemen.

Lithium-ion batterijen

Lithium-ion batterijen, wat zijn dat nu juist? Lithium-ion batterijen zijn onder andere te vinden in smartphones en elektrische auto’s. Ze hebben een lange levensduur en een hoge energiedichtheid. Er is echter ook steeds een BMS (Battery Management System) aanwezig om te diep ontladen of overladen van de batterij te voorkomen.

Een standaard lithium-ion batterij (denk aan de 18650 lithium-ion batterij) heeft een laadtijd nodig van zo’n 3 uur. Een te hoge temperatuur lijdt echter tot het sneller ontladen van deze batterij (denk maar aan de batterij van je smartphone wanneer je deze lang in de zon legt).

Een lithium-ion batterij gaat bovendien zo’n 500 tot 1000 laadcycli mee, afhankelijk van het op- of ontlaadproces. Het is aangeraden om de batterij niet volledig te ont-of opladen.

Voordelen Lithium-ion batterijen

  • Lange levensduur
  • Hoge energiedichtheid
  • Geringe zelfontlading
  • Hoog vermogen

Nadelen Lithium-ion batterijen

  • BMS systeem om te diep ontladen of overladen te voorkomen
  • Temperatuurgevoelig

Zelf ook geïnteresseerd in intelligent gestuurde batterijen? Yuso helpt je het ideale batterij-opslagsysteem te vinden op jouw maat.

Meer weten over de lithium-ion batterijen of over hoe Yuso deze lithium-ion batterij aanstuurt als slim systeem bij Verplancke Haarden?

Slimme laadpalen op batterijen

laadpaal

Je ziet het meer en meer, elektrische voertuigen kleuren onze wegen. Op termijn zal de kost van een elektrische wagen goedkoper zijn dan het aanschaffen van een klassiek voertuig met een verbrandingsmotor. En dat heeft alles te maken met de toenemende concurrentie en de afnemende kost van batterijtechnologie.

Wanneer klassieke voertuigen meer en meer vervangen worden door elektrische wagens, vermindert het verbruik van fossiele brandstoffen als diesel en benzine. Het stroomverbruik neemt echter wel toe. Elektrische voertuigen dienen immers geregeld te worden opgeladen. Dat oplaadproces volgt bovendien nog eens een consequente timing. De meeste mensen laden hun elektrisch voertuig immers ’s avonds op, tussen 18u en 23u, wanneer het stroomnet al sterk belast is. Daardoor stijgt, zeker in de winter, de kans op een stroomtekort tijdens die piekuren. Bovendien zijn de stroomprijzen tussen deze uren nog eens extreem hoog.

Ook hier kunnen batterijen een oplossing bieden. Zo ontwikkelde Yuso, samen met Elegis en MobilityPlus, een slimme laadpaal die ervoor zorgt dat er een voortdurend evenwicht is tussen vraag en aanbod van stroom. De slimme laadpaal zorgt er bovendien voor dat die laadperiodes geselecteerd worden waarbij de stroom op het net het goedkoopst is. We spreken dan over dynamische prijzen. Zo kan je je elektrische wagen opladen wanneer er heuse stroomtekorten zijn en kan je ‘prijspieken’ vermijden, wat een gunstig effect heeft op je stroomfactuur. De ‘actieve sturing’  van de slimme laadpaal stemt dus het laadproces van elektrische wagens af met de realiteit van de stabiliteit en prijzen voor stroom.

Benieuwd naar de laadpaal die Yuso in samenwerking met Elegis en MobilityPlus installeerde op de parking van UGent Campus Oostende? Of wil je meer weten over hoe ook jouw bedrijf voordeel kan halen uit een slimme laadpaal? Of wil je meer te weten komen over dynamische prijzen en hoe deze helpen om jouw energie-en netkosten te verlagen?

Europese opslagbatterijen

Ook op grotere schaal kan er gebaat worden bij een samenwerkingsverband en een gecentraliseerde energieopslag. Dat is waar Yuso dan ook mee op focust.

De stabiliteit van het elektriciteitssysteem is immers een dagelijkse zorg voor hoogspanningsnetbeheerder Elia. De vraag naar elektriciteit moet continu in balans gehouden worden met de productie. Door het inzetten van batterijen als opslagsystemen kan net stabilisatie op grote schaal gerealiseerd worden. Hierbij gaat het vaak om lithium-ion batterijen die kleiner, krachtiger en goedkoper zijn geworden. Deze batterijen worden dan ook massaal ingezet om het leveren van bepaalde netdiensten mogelijk te maken.

Yuso stuurt momenteel de grootste batterij van Europa aan. Met een vermogen van 10 megawatt (MW) en een opslagcapaciteit van 10 megawattuur (MWh) heeft deze megabatterij de vorm van een heus gebouw. Deze batterij bevindt zich in Zeeland, Nederland en is deel van het wereldwijde park van opslagcapaciteit dat geïnstalleerd werd door het Amerikaanse energiebedrijf AES. In totaal omvat dit park een opslagcapaciteit van meer dan 200 MegaWatt.

Hoe groot is zo’n batterij dan?

Om een idee te krijgen van de grootte van de batterij in Nederland:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het inzetten van gecentraliseerde opslagsystemen zorgt dat het net op zéér korte termijn stabiel gehouden kan worden. Doordat een grote batterij op heel korte termijn extra energie in het net kan injecteren, kunnen schommelingen in het distributienet onder controle gehouden worden.

Een andere Europese opslagbatterij is te vinden in Ruien, Oost-Vlaanderen. Samen met het Japanse beursgenoteerde bedrijf Nippon Koei, het oudste onafhankelijke consultancy bureau van ingenieurs, ontwikkelde Yuso een op batterijen gebaseerd energieopslagsysteem: de BESS. Dit gecentraliseerde energieopslagsysteem, tevens het grootste van België, biedt ondersteunende diensten aan Europese netbeheerders en zorgt dat er meer gelokaliseerde energiediensten aangeboden kunnen worden.

Ook aan De Nieuwe Dokken van Gent werd een megabatterij ingezet om een nieuwbouwproject van stroom te voorzien. In samenwerking met Battery Supplies NV uit Deerlijk leverde Yuso een groot batterijsysteem aan Ducoop NV. De megabatterij heeft een vermogen van 100 kW en 242 kWh en voorziet mede in een optimaal beheer van de energiestromen binnen het nieuwbouwproject De Nieuwe Dokken.

Wil je meer weten over de grootste batterij van Europa, over de BESS of over de megabatterij bij nieuwbouwproject De Nieuwe Dokken?

De batterijen van de toekomst

Yuso is voortdurend bezig met het energiegebruik van de toekomst. En daarin zullen batterijen een steeds grotere rol spelen. De megabatterij op de Snowballsite is een goed voorbeeld van zo’n duurzaam energiesysteem. De Snowball-site brengt ondernemers en onderzoekers samen in een hypermodern kantoorgebouw om na te denken over duurzame energieconcepten. Dankzij de know how en de producten van innovatieve bedrijven als SmappeeAmplifino en Yuso, vormt de Snowball-site een proeftuin voor duurzame energie-innovaties. De technologieën van de toekomst omvatten onder andere een ijsbuffer, slimme laadpalen en IoT-sensoren evenals Artificieel Intelligente sturing en megabatterijen.

Ontdek meer over de technologieën van de toekomst en de megabatterij op de Snowball-site in de reportage van Kanaal Z.

Als je als lezer tot hier geraakt bent, proficiat. Het is dus wel duidelijk dat er heel wat te zeggen valt over opslagsystemen op batterijen. Bij Yuso vinden we het dan ook heel belangrijk om mee te zijn met de huidige trends in batterijoplossingen aangezien zij onze toekomst mee vorm zullen geven. Een toekomst op batterijen, dat is waar Yuso energie uit haalt! Wij zijn er alvast klaar voor, jij ook?

Nee?

Oei, tijd dat jij eens een kijkje komt nemen bij Yuso. Licht voorgevoel dat we je wel overtuigd krijgen.

Ja?

Zo horen we het graag! Yuso helpt je maar al te graag verder met een batterijoplossing op maat!

 

Yuso staat jou graag bij! Contacteer ons voor meer info!Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief

    privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.*