Duizend transacties op 40 dagen, tot uw dienst!

Een markt voor stroom?

Yuso is dagelijks actief op de groothandelsmarkt voor stroom in België.  Groothandel betekent dat Megawatten eerder dan kilowatten worden uitgewisseld tussen alle participanten.  Stroom wordt op de groothandelsmarkt via het hoogspanningsnet verhandeld wat in België door Elia wordt uitgebaat.  Yuso is bij Elia geregistreerd als evenwichtsverantwoordelijke.  Dat wil zeggen dat de totale portefeuille van Yuso op elk kwartier van de dag in balans moet zijn, zodat de totale injectie over alle producenten gemeten gelijk dient te zijn aan de totale verkopen op de markt.  De huidige portefeuille van Yuso beslaat meer dan 400 grote PV systemen, goed voor het jaarverbruik van zo’n 18.000 gezinnen.

Het nauwkeurig voorspellen van de injectie is een belangrijke taak voor Yuso.  Alleen op basis van een nauwkeurige voorspelling kan Yuso namelijk de correcte hoeveelheden in de markt verkopen.  Van zodra er een afwijking bestaat tussen verkochte en daadwerkelijk gemeten past Elia het verschil wel bij, maar dit gebeurt dan aan de zogenaamde onbalansprijs. De onbalansprijs weerspiegelt op financieel vlak de balans op het integrale systeem van Elia.  Als gans België bijvoorbeeld over teveel stroom beschikt is de onbalansprijs laag en vice versa.  Dit toont nog eens aan dat correct voorspellen van de totale injectie voor Yuso erg belangrijk is:  Indien deze onderschat wordt zal Elia mogelijks een prijs hanteren die erg laag, of zelfs negatief kan zijn en dus erg nadelig.

Onder de motorkap van Yuso

Hoe ziet een dag in het leven van Yuso er dan uit?  Meestal begint de dag tussen 7 en 8u ’s morgens met het bekijken van de weerkaarten voor de volgende dag.  Frank Deboosere en Sabine Hagedoren kent iedereen, maar Yuso beschikt over eigen weermodellen en -analisten die op basis van alle beschikbare weergegevens en hun ervaring de beste beslissing trachtten te maken voor de injectie voor elk uur van de volgende dag.  Van zodra deze voorspelling beschikbaar is wordt deze aan de beurs Belpex doorgegeven.  Tegen de middag publiceert Belpex dan de uurprijzen voor de verkochte hoeveelheden stroom die momenteel op werkdagen tussen 35 en 45 EUR per Megawattuur schommelen.  Vandaar ook dat uw eigenste injectiecontract ook aan deze Belpexprijzen is geïndexeerd; Zo weet Yuso uw stroom te vermarkten tegen de beste prijsindicator van de Belgische elektriciteitsmarkt.

Voor publicatie van de prijzen op Belpex zitten het Yuso team niet stil!  De voorspelling van gisteren wordt voortdurend opnieuw vergeleken met de laatste weergegevens and bewolkings-modellen die Yuso ter beschikking heeft.  Van zodra een afwijking wordt geïdentificeerd die mogelijk nadelige gevolgen voor de onbalanspositie kan hebben wordt actie ondernomen op de zogenaamde intraday-markt. Deze markt is een soort schermenbeurs die je misschien kent van de aandelenmarkten.  Verhandelbaar zijn hoeveelheden stroom (typisch Megawatturen) voor elk uur tot op 5 minuten voor de uiteindelijke levering begint.  Yuso kan dus indien nodig op deze markt aankopen of verkopen naargelang er verwachte afwijkingen zijn tussen wat de voorspelling voor Belpex van de voorbije dag en de live-weersvoorspelling betreft.  Dit is voornamelijk belangrijk wanneer er grote veranderingen worden waargenomen, bij extreme regen of zon of wind.

Aprilse grillen op de markt

De figuur hieronder geeft het verloop weer van de onbalansprijzen op Paasdag 2017.  Omdat er die dag in de namiddag véél meer zon en wind was dan voorspeld (sorry Frank & Sabine) regelde Elia wel het verschil af, maar dat tegen een niet malse prijs  van -180 EUR/MWh.  De negatieve prijs heeft tot gevolg dat een evenwichtsverantwoordelijke bij Elia voor elke, niet vooraf verkochte Megawattuur stroom 180 EUR moet neertellen (en natuurlijk daarenboven nog aan de betaling van de stroom aan zijn leverancier moet voldoen).  Geen markt voor doetjes dus…